Droppe til innhold

StudentinformasjonYrkesfaglærerutdanning, arbeidsplassbasert

Studiested:
Kjeller, Skedsmo
Studiepoeng:
180
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Analyse av yrker, yrkeskompetanse og læreplaner

Emnekode:
ABY1400
Studiepoeng:
30 stp.
Pensumliste Emneplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Yrkesfaglærerutdanning, arbeidsplassbasert

Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart.

Samlingsdatoer ABY 2018

Med forbehold om endringer

Høst 2018

23. – 24. august: Oppstartsamling og innledning av emner

6. – 7. september: Pedagogikk og yrkesdidaktikk

11. – 14. september: Yrkesfaglig dybde/bredde for restaurant- og matfag (RM) studenter

20 – 21. september: Tverrfaglig samling for alle

10. – 11. oktober: Yrkesfaglig dybde/bredde for design og håndverk (DH) og medieproduksjon (MP) studenter

12. oktober: Yrkesfaglig dybde/bredde for elektrofag (EL), bygg- og anleggsteknikk (BA), service og samferdsel (SS), naturbruk (NA ) og teknikk og industriell produksjon (TIP) (datoer ikke endelig satt, kan også bli andre fredager utover dette, oppdateres så fort det er klart)

16. – 19. oktober: Yrkesfaglig bredde/dybde for RM studenter

Datoer for dybde/bredde for helse- og oppvekst (HO) studenter høst 2018 tilpasses YFL HO og legges inn så fort det er klart

25. – 26. oktober: Bredde på tvers av utdanningsprogram (ikke RM)

8. – 9. november: Tverrfaglig samling for alle

13. – 16. november: Yrkesfaglig bredde/dybde for RM studenter

16. november: Yrkesfaglig dybde/bredde for EL, BA, SS, NA og TIP (datoer ikke endelig satt, kan også bli andre fredager utover dette)

22. – 23. november: Pedagogikk og yrkesdidaktikk

27. – 30. november: Yrkesfaglig bredde/dybde for RM studenter

30. november: Yrkesfaglig dybde/bredde for EL, BA, SS, NA og TIP (datoer ikke endelig satt, kan også bli andre fredager utover dette)

6. – 7. desember: Tverrfaglig samling for alle

 

Vår 2019

3.-4. januar: Felles samling for alle med innledning av nye emner

8. – 11. januar: Yrkesfaglig bredde/dybde for RM studenter

21. – 22. januar: Yrkesfaglig bredde DH og PM studenter

25. januar: Yrkesfaglig dybde/bredde for EL, BA, SS, NA og TIP (datoer ikke endelig satt, kan også bli andre fredager utover dette)

01. februar: Yrkesfaglig dybde/bredde for EL, BA, SS, NA og TIP (datoer ikke endelig satt, kan også bli andre fredager utover dette)

Datoer for dybde/bredde for HO studenter vår 2019 tilpasses YFL HO og legges inn så fort det er klart

07. – 08. februar: Pedagogikk og yrkesdidaktikk

01.  mars: Yrkesfaglig dybde/bredde for EL, BA, SS, NA og TIP (datoer ikke endelig satt, kan også bli andre fredager utover dette)

07. – 08. mars: Tverrfaglig samling for alle

21. – 22. mars: Pedagogikk og yrkesdidaktikk

29. mars: Yrkesfaglig dybde/bredde for EL, BA, SS, NA og TIP (datoer ikke endelig satt, kan også bli andre fredager utover dette)

03. – 04. april: Yrkesfaglig dybde/bredde for DH og MP

05. april: Yrkesfaglig dybde/bredde for EL, BA, SS, NA og TIP (datoer ikke endelig satt, kan også bli andre fredager utover dette)

09. – 12. april: Yrkesfaglig dybde/bredde for RM

25. – 26. april: Pedagogikk og yrkesdidaktikk

09. – 10. mai: Tverrfaglig samling for alle

21. – 22. mai: yrkesfaglig dybde/bredde for RM

23. – 24. mai: Pedagogikk og yrkesdidaktikk

06. – 07. juni: Tverrfaglig samling for alle

Ta kontakt