Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning i velferdsteknologi (masternivå)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Deltid

Timeplan

Det er ikke alle timeplanene for høsten som er ferdig utarbeidet og det kan derfor kan forekomme endringer de kommende dagene, timeplanene er forventet å være ferdige til 29. juni

Fellesundervisning

Gruppeundervisning

Semesteroversikt

Finner du ikke din pensumliste? Den vil være klar innen studiestart – følg med!

Systemet kan ikke hente emner for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.
Programplan

Studiestart vår 2018 - Videreutdanning i velferdsteknologi (masternivå)

Velkommen som ny student!

Velkommen til HiOA og videreutdanning i velferdsteknologi (masternivå). Her kommer nyttig informasjon om studiet ditt.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb.

Hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen, er det viktig at du gir beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig slik at vi kan gi tilbud til søkerne som står på ventelisten. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: Mandag 5. februar kl 09.30
  • Sted: Pilestredet 46, Konferansesenteret i 3. etasje, rom 311.
  • Veibeskrivelse

 

Kan du ikke møte første studiedag?

Gi beskjed dersom du ikke kan møte første studiedag. Du må søke om utsettelse senest dagen før oppstart slik at du ikke mister studieplassen din. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@hioa.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Les sjekklisten for nye studenter. Der finner du også nyttig informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer.

Timeplan

  • Ukesamlinger: uke 6  (fra 5. februar) og uke 17 (23.-27. februar)
  • Muntlig eksamen avholdes 14. og 15. mai 2018

Den første ukesamlingen vektlegger foredrag, gruppearbeid og diskusjoner innen teknologifeltet. Detaljert ukeplan legges ut i læringsplatformen Canvas.

Forberedelse til første samling

Send oss et notat om dine forventninger på e-post til Anne Lund.

Frist: tirsdag, 30. januar 2018.

Innhold:

- Navn: 

- Har du valgt Bachelor eller Masternivå:                                                                  

- Utdannelses år:

- Fagbakgrunn:

- Annen utdanning/videreutdanning:

- Hvilke forventninger har du til videreutdanningen?

- Hva ønsker du særlig å lære om?

- Hvilke  forventninger har du til deg selv? Hva vil du bidra med?

- Hvilke erfaringer har du med velferdsteknologi?

- Hvis du skal ta del 2 høsten 2018. Har du noen ideer, interesser eller ønsker knyttet til en prosjektoppgave?

Vi anbefaler dere å starte å lese noe pensum før oppstart:

Pensum, program- og emneplaner

Bertelsen, O. W. & Bødker, S. (1991). Activity Theory i J. M. Carrol (Red.), Designing interaction: Psycology at the human-computer interface (Kap. 11). Cambridge: Cambridge University Press [33 sider].

Cook, A. M. (2012). Essentials of assistive technology. St. Louis, Missouri: Elsevier/ Mosby [Kap. 1, 2].

Ness, N. E. (2011). Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse: et kunnskapsbasert grunnlag. Trondheim: Tapir akademisk (Kap. 1 og 5).

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Ved faglige spørsmål, kan du kontakte Anne Lund

Har du spørsmål vedrørende det administrative, vennligst kontakt:  studiehenvendelser-hf@hioa.no

Vi ser frem til et spennende halvår med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid knyttet til utvikling og implementering av velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjon.

Vennlig hilsen

Anne Lund                                                                         

Fagansvarlig/Førsteamanuensis

Else Britt Bruset

Co-pilot/Høgskolelektor/Cand.polit

Kontakt oss