Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Norsk 1 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
15+15
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Deltid

Timeplan

Det er ikke alle timeplanene for høsten som er ferdig utarbeidet og det kan derfor kan forekomme endringer de kommende dagene, timeplanene er forventet å være ferdige til 29. juni

Fellesundervisning

Gruppeundervisning

Semesteroversikt

Finner du ikke din pensumliste? Den vil være klar innen studiestart – følg med!

Grunnleggande lese-og skriveopplæring, språket som system og språket i bruk

Emnekode:
NORC6110
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning i Norsk 1, 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart.

Samlingsdatoer 2018 og 2019,

Høsten 2018 vil det være fire klasser i norsk 1, 1-7 trinn. Søkere er ikke plassert i klasser enda, dette vil bli gjort  så raskt som mulig i de følgende ukene fra 4. juni.  Beskjed vil bli gitt når søkere er plassert i klasser. 

Merk! Det kan fortsatt bli endringer mhp dager, men de er i all hovedsak fastsatt.

Under finner dere informasjon omsamlingsdatoene for de forskjellige klassene: 

Klasse A - Samlingsdager:  Mandager og tirsdager,

 OBS! Det ble gjort en feilendring fredag 15 juni. Det skal ikke være noen endring på opprinnelig oppsett, Klasse A starter undervisningen i uke 33!, 18. juni )

Uke 33, 13.08, 14.08
Uke 38, 17.09, 18.09
Uke 44 ,29.10, 30.10
Uke 2 ,(2019) 07.01, 08.01
Uke 6, 04.02, 05.02
Uke 12, 18.03, 19.03

Klasse B - Samlingsdager: Torsdager og fredager

Uke 32, 09.08, 10.08 (OBS! Her er oppstartsuken endret til uke 32, 18. juni)
Uke 38, 20.09, 21.09
Uke 44, 01.11, 02.11
Uke 1, (2019) 03.01,04.01
Uke 6, 07.02, 08.02
Uke 12, 21.03, 22.03

Klasse C - Samlingsdager: Mandager og tirsdager

Uke 33, 13.08, 14.08 
Uke 38,17.09, 18.09
Uke 45, 05.11, 06.11
Uke 3, (2019) 14.01, 15.01
Uke 7, 11.02, 12.02
Uke 13, 25.03, 26.03

Klasse D - Samlingsdager: Torsdager og fredager

Uke 33, 16.08, 17.08 (OBS! Endret 15. juni, fra uke 32 til uke 33)
Uke 39, 27.09, 28.09
Uke 45, 08.11, 09.11
Uke 3, (2019) 17.01, 18.01
Uke 7, 14.02, 15.02
Uke 13, 28.03, 29.03

 
 

Kontakt oss