StudentinformasjonVidereutdanning - Kunst og håndverk 1 og 2 (årsenhet), 5-10

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
60
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Fellesundervisning

Gruppeundervisning

Semesteroversikt

Selvvalgt fordypningsoppgave

Emnekode:
G5KOH3600
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Videreføring av tre- og todimensjonalt arbeid

Emnekode:
G5KOH3500
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

To- og tredimensjonalt arbeid

Emnekode:
G5KOH3110
Studiepoeng:
30.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Kontakt oss