Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning i akuttsykepleie

Studiested:
Studiepoeng:
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Systemet kan ikke hente emner for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.
Systemet kan ikke hente lenke til programplanen for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.

Studiestart vår 2017 - Videreutdanning akuttsykepleie

Velkommen til HiOA Videreutdanning i akuttsykepleie! Her kommer nyttig informasjon om studiet ditt.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb.

Hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen, er det viktig at du gir beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig slik at vi kan gi tilbud til søkerne som står på ventelisten. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 4. januar 2017

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: onsdag, 4. januar, kl. 0830
  • Sted: Pilestredet Park 35, rom U2005
  • Veibeskrivelse

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Studieoversikt (pr 20.10.16)

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsettelse senest dagen før oppstart slik at du ikke mister studieplassen din. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@hioa.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Les sjekklisten for nye studenter. Der finner du også nyttig informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden.

Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i Fronter, en læringsportal som du vil få tilgang til ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler at du kommer raskt i gang med studiet og du kan gjerne forberede deg ved å lese

Sand, O., Sjaastad, Ø. og Haug, E. (2014). Menneskets fysiologi. 2.utgave. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap.9 Sirkulasjonssystemet og kap.12 Respirasjonssystemet.

Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart på hvert emne.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Ved faglig spørsmål, kan du kontakte Dag-Gunnar Stubberud.

Kontakt