Droppe til innhold

Utveksling - Samfunnsernæring

Som student ved bachelorprogrammet i samfunnsernæring har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise på utveksling i høstsemesteret i 3. studieår, i 5. semester av bachelorgraden i Samfunnsernæring. Du kan ta deler av/et helt semester ved en av våre partnerinstitusjoner. Du er selv ansvarlig for å finne emner som tilsvarer det du skulle hatt mens du er på utveksling.  Internasjonal koordinator på din institutt kan hjelpe med veiledning i forhold til emnevalg.

Bruk skjemaet Learning agreement, og send på epost til studieleder og internasjonal koordinator sammen med emnebeskrivelser, pensumlister på de emnene du ønsker å ta for å sjekke om disse kan godkjennes. 

Det er viktig å huske på at man må ordne med praksiskontrakt for 6. semester også mens man er på utveksling i 5. semester. Studentene oppfordres til å finne sin egen praksisplass, og må fylle ut kontrakt for praksisperioden i samarbeid med praksisstedet og studieleder. Det er også mulig å planlegge praksisplass i utlandet for 6. semester. Da må man selv ta ansvar for å fylle ut kontrakten, og få denne godkjent av studieleder.

 

Hvor kan jeg reise?

Her finner du en oversikt over de institusjoner HF har avtale med innenfor Samfunnsernæring.

Hvor kan jeg reise?

Australia

Griffith University (Brisbane/Gold Coast)

Macquarie University (Sydney)

Queensland University of Technology (Brisbane)

University of South Australia (Adelaide)

Belgia

Ghent University

Canada

University of Alberta (Alberta)

Wilfrid Laurier University (Waterloo, Ontario)

Danmark

Professionshøjskolen Metropol

University College Sjælland

Mexico

Universidad de Monterrey (mest spansk)

Nederland

Hogeschool van Amsterdam

Portugal

University of Porto

Spania

Universidad del País Vasco

Storbritannia

University of Hertfordshire

Sør Afrika

University of Cape Town

Nelson Mandela Metropolitan University (Port Elizabeth)

University of Western Cape (Cape Town)

USA

Hawaii Pacific University
 

Du kan også velge blant andre utvekslingsavtaler som HiOA har inngått og oversikt over disse finnes her: 

https://student.hioa.no/en/utvekslingsavtaler 

Kontaktinformasjon

Studieleder Asgeir Brevik

Kontakt administrativ internasjonal koordinator på international-hf@hioa.no