Droppe til innhold

Profesjonshøjskolen UCC

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Profesjonshøjskolen UCC

Beliggenhet

UCCs campus i København og flyttet i 2016 inn i nye flotte lokaler, Campus Carlsberg.

Antall studenter

10 000

Semester

Første semester: august-januar

Andre semester: januar- juni

Noen kan ha  eksamensinnleveringer i januar, men dette kan kombineres med den vanlige undervisningen på LUI.

Undervisningsspråk

Undervisning foregår på dansk og engelsk. Utvekslingsstudenter fra Norge kan ta kurs på begge språk.

Hvor mye koster det?

4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering.

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester.

Hva kan jeg studere?

Barnehagelærerstudenter kan gå inn i den eksisterende pædagogutdannelsen (som er Danmarks svar på barnehagelærerutdanning). Mulig opplegg avtales med din internasjonale koordinator. I tillegg har de en rekke 30 studiepoengs kurs som er rettet mot internasjonale studetner og som er meget relevante for BLU-studenter:

Grunnskolelærerstudenter kan ta fag fra lærerudannelsen. Fagområdene er delt inn i 10 studiepoengs moduler. Du må ta 3 moduler for å få godkjent noe som undervisningsfag. Modulbeskrivelser finner du under Studieordning.

Liste over alle fag på engelsk  for utvekslingsstudneter ved UCC

Annet

UCC er en av Danmarks største tilbydere av lærerutdanning og pedagogikk.  Lærerutdanningene ved UCC og LUI ved HiOA har et utstrakt samarbeid innen forskning og utdanning. Et eksempel på dette er emnene “Myths and Fairy tales” og “Childhood in a Nordic perspective” som vi samarbeider om som del av barnehagelærerutdanningen.

UCC kan ikke garantere bolig for internasjonale studenter i København, men det er mulig å søke via disse nettsidene. Grunnet stort press på studentboliger må du belage deg på å finne en bolig i København på egenhånd. Tidligere studenter har rapportert at dette er litt tidkrevende. Vær derfor tidlig ute!

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker.

Det tas forbehold om endringer i satser og krav