Droppe til innhold

University College Syddanmark

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til UC Syddanmark

Nettside med praktisk informasjon for Erasmus-studenter ved UC Syddanmark

Beliggenhet

De har 5 campus som alle ligger på Sør-Jylland; to hovedcampus i Esbjerg og Haderslev og tre mindre campus i Kolding, Sønderborg og Aabenraa.

Undervisningsspråk

Dansk og engelsk. Utvekslingsstudenter fra Norge kan ta kurs på begge språk.

Antall studenter

6,500 studenter

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering.

Studiepoeng

30 ECTS/studiepoeng per semester

Semestre

Første semester: august til desember

Andre semester: januar til mai/juni

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Du trenger ikke test dersom du skal studere på dansk.

Hva kan jeg studere?

Oversikt over Erasmus+ kurs på engelsk.  

Kurset “Crossing Borders: Cultural Diversity in Early Years Education”, 30 ECTS, er spesielt relevant for BLU-studenter. Kurset “Special Education Needs and Inclusive Teaching», 30 ECTS, er relevant for bade GLU og BLU-studenter.

I tillegg kan det være mulig å plukke kurs fra den internasjonale lærerutdanningen

Annet

UC Syddanmark tilbyr 13 profesjonsutdannelser og en rekke videreutdanninger. De fokuserer spesielt på forskning og utvikling innen fagfeltene pedagogikk, helse og samfunnsfag.

De har ingen studentboliger på campus, men lover å hjelpe sine utvekslingsstudenter med å finne bolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav