Droppe til innhold

Texas Christian University

Grunnskolelærerstudenter (fireårig) i 7. eller 8. semester og barnehagelærerutdanningen både heltid og deltid i 5/7 semester kan søke om å dra hit.

Hjemmeside

TCUs hjemmeside

Nettsiden til College of Education

Beliggenhet

Fort Worth, Texas

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

Ca 10,000

Hvor mye koster det?

Studenter betaler ca 150 USD i søknadsavgift til TCU, for øvrig er det ingen ekstra kostander ut over reise- og levekostnader. Utvekslingsstudenter betaler en fast sum for bolig på ca USD 3250.

Du kan søke om lån, stipend og reisestipend hos lånekassen. Les mer om finansiering

Studiepoeng

15 credit points per semester. Dette tilsvarer normalt fem emner/kurs.

Semester

Høstsemesteret:  August–desember
Vårsemesteret: Januar– april

Språkkrav

Det er ikke krav om engelsktest

Hva kan jeg studere?

Informasjon om the Early Childhood Education programme

Alle emner som tilbys ved TCU (Class search)

Utvekslingsstudenter må velge minst tre kurs fra College of Education per semester, det vil si med kurskode som starter med ED (EDMS, EDEC, EDSP etc.). Kursene kan være opptil 30000-nivå. Nummerering over dette er på masternivå. Øvrige kurs kan være fra mange andre steder på TCU. Du vil normalt ta 5 kurs i semesteret, det skal være 15 credits til sammen og de fleste kurs er på 3 credits.

For barnehagelærerstudenter vil et opphold inngå som fordypning.

For grunnskolelærerstudenter vil de mest aktuelle fag være: Engelsk (30 stp), kurs i skolerelevant/pedagogikk.

 

Annet

TCU er et universitet med liberale tradisjoner og har et flott og påkostet campus rett utenfor Fort Worth. Tidligere HIOA-studenter har trivdes godt og er svært tilfreds med undervisningsnivået. TCU tilbyr bolig, og den enkelte søker får tilbud om et spesifikt bosted ut fra hva som er tilgjengelig for utvekslingsstudentene. Du må være forberedt på å dele rom med en annen student.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav