Droppe til innhold

Tallinna Ülikool /Tallin University

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Nettsiden til Tallinn

Beliggenhet

Universitetet ligger sentralt i den estiske hovedstaden Tallinn mellom havet, gamlebyen og Kadriork Park.

Undervisningsspråk

Engelsk og estisk.

Antall studenter

ca 9000

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering.

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester.

Semestre

  • Høst semesteret går fra slutten av august  til midtern av januar.
  • Vårsemesteret går fra slutten av januar tio slutten av juni. 

Det virker som det meste av undervisningen er ferdig til jul og at januar er satt av som eksamensperiode. Tilpasninger for å passe inn med våre HiOA-semestre kan derfor være mulig.

 

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Universitetet har en rekke småkurs på 3 og 4 ECTS som tilbys på engelsk. De har en egen «School of Education». I tillegg kan BLU og GLU-studenter finne relevante fag på flere av de andre «schools’ene».

Erasmus+ kursene som tilbys ved universitetet

Annet

Universitetet er det tredje største universitetet i Estland og det aller største innen humaniora-fagene. Universitetet ble opprettet i 2005 gjennom sammenslåing av flere separate universitet. Universitetet har et tyngdepunkt i humaniora, men har også en voksende naturfagseksjon, og en lang tradisjon for lærerutdanning og pedagogisk forskning.  Universitetet har som mål å bli det mest internasjonale universitetet i Baltikum.

Universitetet understreker at studentene er selv ansvarlige for å finne studentbolig, men at de kan være behjelpelige med informasjon. Det er flere «dormitories» som studenter kan søke på.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav