Droppe til innhold

Marnix Academie

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Marnix

Beliggenhet

Utrecht, Nederland

Undervisningsspråk 

Engelsk og nederlandsk

Antall studenter 

Ca 11 500.

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering

Studiepoeng 

30 ECTS studiepoeng per semester

Semestre 

Første semester: februar–juli
Andre semester: september–desember

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Marnix tilbyr to 30 studiepoengs kurs på engelsk som er relevante for både BLU og GLU studenter:

“Humanities - Citizenship and Education for Sustainable Development”

“Special Educational Needs – ‘inclusion or not?”

Les mer om det engslskspråklige tilbudet ved Marnix

Om du kan nederlandsk kan du søke på en rekke andre kurs på lærerutdanningen også.

Annet

Marnix Academie har ikke én campus, men er spredd over hele Utrecht. De har derfor ikke egne studenthybler tilgjengelig. Du må finne bolig selv, men Marnix bistår med hjelp og tips. Utrecht er en spennende by som ligger 40 km fra Amsterdam. Over 20% av befolkningen i Utrecht er studenter så her er det lett å føle seg hjemme!

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker  

Det tas forbehold om endringer i satser og krav