Droppe til innhold

Göteborgs Universitet

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester. Yrkesfaglærestudenter kan også søke.
Hong Kong / Kina

Hjemmeside

Beliggenhet

Gøteborg, Sverige

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk

Antall studenter

37 000 (hvorav 2 500 er internasjonale studenter)

Hvor mye koster det?

Fire gratisplasser.

Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

Du må avlegge 30 högskolepoäng per semester. Dette tilsvarer 30 studiepoeng.

Semestre

Høstsemesteret: August/Septembe–januar

Vårsemesteret: Januar–juni

Vi gjør oppmerksom på at du kan ha eksamensinnleveringer i januar. Dette kan i enkelte tilfeller la seg kombinere med å følge den vanlige undervisningen på utdanningen her på LUI, avhengig av fag.

Språkkrav

Det er ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål dersom du kun skal ta emner på engelsk. 

Dersom du vil ta emner på engelks, krever det at du tar en gratis, online språktest. Får du et resultat under B2  får du tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine.

Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Som norsk utvekslingsstudent kan du ta emner på både svensk og engelsk.

Mer informasjon om programmer ved Det utbildningsvetenskapeliga fakultet.

Annet

Universitetet består i dag av 8 fakultet, herunder det Utbildningsvetenskapliga fakultet som tilbyr 6 ulike programmer inne utdanning og pedagogikk.

Universitetet arrangerer en velkomstuke for internasjonale studenter i starten av semesteret.

Det er mulig å søke studentbolig i Gøteborg.  Det er stort press på studentboliger og du må derfor belage deg på å måtte finne bolig på egenhånd. 

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker.

Det tas forbehold om endringer i satser og krav