Droppe til innhold

Utveksling - Læringspsykologi

Som student ved Institutt for atferdsvitenskap har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise på utveksling i høstsemesteret i 3. studieår, i 5. semester av bachelorgraden i Læringspsykologi. Som student er du ansvarlig for å finne emner ved partnerinstitusjonene. Internasjonal koordinator på din institutt kan hjelpe med veiledning i forhold til emnevalg.

I 6. semester er det også mulig å ta praksis og skrive bacheloroppgave i utlandet. 

Hvor kan jeg reise?

Nedenfor finner du en oversikt over de institusjoner Institutt for atferdsvitenskap har en utvekslingsavtale med.

Hvis du ønsker å ta delstudier ved et lærested i utlandet så gjør du følgende:

  • Fyll ut et skjema for forhåndsgodkjenning med de fagene du ønsker å ta og send det til studieleder Anne Bakke og administrativ internasjonal koordinator  på epost (kontaktinfo nederst på siden).
  • Legg ved emnebeskrivelser, særlig beskrivelse av læringsutbytte og antall studiepoeng/credits, og pensumlister. Du må selv finne denne informasjonen på institusjonens hjemmeside.

Relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator læringspsykologi Anne Bakke

Kontakt administrativ internasjonal koordinator på international-hf@hioa.no