Droppe til innhold

Utveksling med femårig grunnskolelærerutdanning

I løpet av den femårige masterutdanningen vil du bli introdusert og utfordret til å se skole og lærerutdanning i et internasjonalt lys. Som en del av dette, legges det til rette for studentutveksling.

I den femårige masterutdanningen er det lagt til rette for et utenlandsopphold; dette er i særlig grad tilfelle i det tredje studieåret.  Godkjente utvekslingsopphold er fra 3 måneder til ett år og blir da en del av utdanningen.

Finansiering

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Du kan søke om vanlig lån og stipend hos Lånekassen når du skal på utveksling, og det finnes mange stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus, når man reiser innen Europa og Norden. Les mer om finansiering.

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan velge mellom tre ulike typer utenlandsopphold i 3. studieår i grunnskolelærerutdanningen.

Hvilke utvekslingsmuligheter du har, vil være avhengig av fagvalget ditt. Informasjon om dette vil du få i god tid før du skal velge fag.

  1. Fremmedspråksstudier i spansk, tysk, eller fransk (hele studieåret). Språkstudiene er som utvekslingsstudent i hhv Valencia, Freiburg eller Caen og du får undervisningskompetanse i det gjeldende språket. Årsenhet i fremmedspråk er spesielt aktuelt for lærerstudenter for trinn 5-10.
  2. Praksis- og studier i utlandet i 6. semester. Praksisopphold i 6. semester er skreddersydde opplegg som består av praksis på lokale skoler og arbeid med studier ved vertsuniversitetet, ca. 3 måneder. Les mer nedenfor.
  3. Studieopphold i 6. semester. For enkelte fagkombinasjoner vil det være mulig å ta 30 studiepoeng i utlandet i 6. semester. Mer informasjon om dette følger i løpet av høsten 2018.  Se også nedenfor.

Hvor kan jeg dra?

1. Fremmedspråksstudier i 3. studieår (to semestre)

  • Pädagogische Hochschule Freiburg i Tyskland, 60 studiepoeng i tysk
  • Universitat de Valencia i Spania, 60 studiepoeng i spansk
  • Norsk-fransk studiesenter i Caen, Frankrike (via NTNU), 60 studiepoeng i fransk

Les mer om fremmedspråkstilbudet her og hvordan søke

2. Praksisopphold med studier 6. semester

Praksisopphold i 6. semester er skreddersydde opplegg som består av praksis på lokale skoler og arbeid med studier ved vertsuniversitetet, periode på ca 3 måneder.

Praksisopphold i utlandet vil være mulig å søke på ved bestemte fagvalg for 6. semester.

Hvilke steder som er tilgjengelig for hvilket fag, vil bli informert om i god tid før fagvalg for 6. semester. 
Porteføljen kan bli noe endret fram mot søknad til 6. semester våren 2020.

På denne type utvekslingsopphold vil du reise sammen med en gruppe medstudenter og ha noen dagers praksis hver uke på lokale skoler, parallelt med arbeid med studier. Studentene jobber som regel i team to og to sammen i klasserommet. Med unntak av Danmark vil arbeidsspråket være engelsk.

Hvor mange studenter som reiser sammen varierer fra land til land, og det er også litt forskjell på hvordan du arbeider med studiene ved siden av praksisen. Du vil få hjelp til å finne bolig, og noen steder blir studentene tildelt bolig.

 

3. Studieopphold i 6. semester - 30 studiepoeng i utlandet

 

Det vil også være mulig å ta et helt semester i utlandet etter bestemte retningslinjer.
Da reiser du som utvekslingsstudent til et universitet eller en høgskole som OsloMet har avtale med, og tar eksamen der tilsvarende 30 studiepoeng. Studiene skal godkjennes inn som del av graden.

Det varierer fra studiested til studiested hva de tilbyr for utvekslingsstudenter fra OsloMet.
En oversikt over hvilke steder som er aktuelle for ulike fagområder i grunnskolelærerutdanningen, er under utarbeiding.

Du vil få informasjon om valgmulighetene i god tid før du skal velge fag for 6. semester.

Når og hvordan skal jeg søke?

Søknaden om å reise på utveksling sendes til OsloMet via søknadsweb.
Når du blir godkjent som utvekslingsstudent, blir du veiledet videre i neste steg.
Les mer om  kravene og søknadsprosessen på OsloMet sine nettsider om utveksling.

For utreise i 3. studieår er søknadsfrist i vårsemesteret 2. studieår.
Frister og hvordan søke blir annonsert på nettside, Canvas og andre relevante fora for studenter.

Hvordan får jeg mer informasjon?

Nytt høsten 2018: Drop in veiledning i infosenteret P 42 onsdager kl 1030-1230. 

Internasjonale koordinatorer har jevnlig informasjonsmøter for studentene om utvekslingsmuligheter og spesielt i forkant av frister. 

Du kan også ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultet for spørsmål på e-post eller personlig veiledning.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!