Droppe til innhold

Utveksling - Bachelor i Barnevern og sosialt arbeid

Som student ved bachelorstudiet i barnevern eller i sosialt arbeid har du flere muligheter til å ta deler av studiet hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Prosjekt- eller studieopphold - 2. studieår - høstsemesteret

Feltarbeid i utlandet (NB! datoene kan endres! Info om riktige datoene kommer senere)

Barnevern - 31.8-17.11(undervisning både før og etter opphold)

Sosialt arbeid 30.8-17-11 (undervisning både før og etter opphold)

Studieopphold i utlandet - 2.studieår - høstsemester

Hele semester - ingen undervisning  på HiOA

Praksis - 3.studieår - høstsemester

Praksis og studier - Canada, Australia og Nord Irland - hele semester - ingen undervisning på HiOA

Kun praksis (merk at datoene kan endres! Info om riktige datoer kommer senere)

Sosialt arbeid - 18.9-7.12 (kan evt søke om forlengelse)

Barnevern - 28.8-24.11 (kan evt søke om forlengelse)

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få. avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+. Du kan søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg dra?

Institutt for sosialfag har en rekke avtaler med organisasjoner og høyere utdanningsinstitusjoner som har praksis- og/eller prosjektplasser, og studier til studenter fra bachelor i barnevern og sosialt arbeid.