Droppe til innhold

University of Reno Nevada

Bachelorstudenter i Læringspsykologi og Masterstudenter i Læring i komplekse systemer kan søke om å dra på utveksling hit.

Hjemmeside

University of Reno Nevada

Beliggenhet

Reno, USA

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

Ca. 20.000

Hvor mye koster det?

Det er ingen ekstra kostander utover reise- og levekostnader for utvekslingsstudenter. Du kan søke om lån, stipend og reisestipend hos Lånekassen.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

Bachelor: 15 credits = 30 ECTS

Master: 12 credits = 30 ECTS

Semestre

Første semester: august - desember

Andre semester:  januar - medio mai

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. 

Hva kan jeg studere?

Bachelor studenter: 

  • teoretiske emner - hele studieløpet tilrettelagt for utveksling - avtales individuelt
  • praksis/skrive bacheloroppgave i 6. semester
     

Masterstudenter:

  • teoretiskeemner  i 3. semester
  • masteroppgaven i 4. semester 

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker


Det tas forbehold om endringer i satser og krav.