Droppe til innhold

University of North Texas

Bachelorstudenter i vernepleie og læringspsykologi kan søke om å dra på utveksling hit i 6.semester.

Hjemmeside

University of North Texas

Beliggenhet

Denton, Texas, USA

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

Ca 37.000

Hvor mye koster det?

Studenter er selv ansvarlig for å dekke kostnader knyttet til opphold, reise, medisinsk dekning og forsikringer. Du kan søke om lån, stipend og reisestipend hos Lånekassen.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

Inngår som en del av praksisemnet og arbeid med bacheloroppgaven.

Semestre

6. semester

Språkkrav

Vi tester dine engelskkunnskaper ved å gjennomføre en samtale på engelsk før du får endelig opptak. Ingen formelle krav utover dette.

Hva kan jeg studere?

Praksis og bacheloroppgave i 6. semestre.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav