Droppe til innhold

University of Haifa

Sykepleiestudenter i Pilestredet og Sandvika kan søke om å reise hit.

Hjemmeside

University of Haifa

Beliggenhet

Haifa, Israel

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

18.000

Hvor mye koster det?

Kr 32.000, reise, vaksiner, visum, kost og losji kommer i tillegg.

Du kan søke om lån, stipend og reisestipend hos Lånekassen.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

Pakkeløsning som tilsvarer 15-30 ECTS.

Semestre

Høstsemester: Medio september – desember

Vårsemester: Medio mars – medio juni

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. 

Hva kan jeg studere?

  • Bachelor i sykepleie, Pilestredet og Sandvika: 4. semester - 3 mnd. praksis, erstatter SYBAPRA2 eller SYBAPRA3.
    5. semester - sykehuspraksis, erstatter SYBAPRA6A.
  • Masterstudenter: Etter avtale.

Annet

Praksis i Haifa fokuserer mye på kulturforståelse og som student vil du lære mye om dette. 

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav