Droppe til innhold

StudentinformasjonTre-terminsordning til ingeniørutdanning

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
180
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Studiestart 2018 - tre-termins-ordning til ingeniørutdanning

Velkommen til OsloMet - storbyuniversitetet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på tre-terminsordningen.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 25. juni

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  •    Tid: mandag 25. juni, tidspunkt kommer
  •     Sted: Pilestredet. Informasjon om bygg og rom kommer

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over. Sluttdato for sommerkurset er fredag 3. august. 

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til infosenter-tkd@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Har du fullført sjekklista for tre-terminstudentene?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart.

  • Motta studentnummer og PIN-kode
    Dette får du tilsendt på e-post og SMS innen 12. juni.
  • Aktivere brukerkonto Gå til bitadmin.hioa.no. Logg inn med brukernavn (s+studentnummeret ditt, f.eks. s123456) og PIN-koden du fikk tilsendt på e-post og SMS. Etter du har aktivert brukerkontoen din kan du logge inn på Fronter (du må vente opp 24 timer før du kan logge inn første gang), e-post, trådløst nettverk, StudentWeb og høgskolens datamaskiner.
  • Semesterregistrere og betale semesteravgift. Treterminsstudentene vil få utdelt faktura/betalingsinformasjon ved oppmøte 25. juni og kan semesterregistrere seg i perioden 10. juli  - 1. september. Du kan ikke motta utbetalinger fra Lånekassen før dette er gjort. Hvis du ønsker å motta støtte til tre-terminsordningens sommertermin, er det viktig at du semesterregistrerer deg og betaler semesteravgift så raskt som mulig. Du finner faktura og gjennomfører semesterregistrering på Studentweb. https://student.hioa.no/studentweb
  • Skaffe studentkort Studentkortet bruker du som adgangskort til undervisningsrom og bygninger, lånekort på biblioteket og når du skal hente en utskrift. Studentkortet er også studentbevis sammen med gyldig semesterkort. Når og hvor du kan hente kortet vil enten stå i timeplanen din, eller så får du beskjed i løpet av studiestartuka. Husk gyldig legitimasjon når du skal hente kortet.
  • Slik kan du få studentbevis på mobilen 

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av.

Under finner du lenke til de bachelorprogrammene som tilbyr tre-terminsordningen, slik at du kan holde deg oppdatert om studiestart for ditt videre studium også:

 

Kontakt oss