Personlig timeplan for høsten 2018 får du etter at du har semesterregistrert deg. Se https://student.hioa.no/hjelp-timeplaner for info om hvordan du kan sjekke høstens timeplan nå.