Det er for tiden problemer med visning av timeplanen. Vi jobber med saken.