Droppe til innhold

Tilstedeværelse i eksamensperioder - LUI

Du må være tilstede i eksamensperiodene.

Hovedperioden for ordinære eksamener i høstsemesteret er november og desember. For eksamener i høstsemesteret avholdes ny og utsatt eksamen som regel i uke 8 og 9. 

Hovedperioden for ordinære eksamener i vårsemesteret er april, mai og juni. For eksamener i vårsemesteret avholdes ny og utsatt eksamen som regel i uke 31 og 32. 

Du må selv holde deg oppdatert på når eksamener gjennomføres. Dette gjør du for eksempel via Studentweb.