Droppe til innhold

Viktige datoer sykepleie Pilestredet

Sjekk alltid din timeplan for undervisning, og husk at det kan være ny/utsatt eksamener i juni-august.

 

 

Studieåret 2018-19

 

Studiestart

1.klasse: tirsdag 14. august.

2. og 3.klasse: torsdag 16. august

 

Ferier

Julen 2018: 22. desember t.o.m. 1. januar 2019.

1.klasse: A-klassen i praksis t.o.m. uke 49, B-klassen og Sandvika undervisning t.o.m. uke 48. Semesterstart uke 2 våren 2019 (se timeplan for detaljer).

2. og 3. klasse: Se timeplan (vårens timeplan publiseres i november/desember).

Påske 2019: Se vårens timeplan (publiseres i november/desember). Ingen undervisning/eksamen på røde dager.

Sommer og semesterslutt 2019: Se vårens timeplan (publiseres i november/desember). OBS! Det kan arrangeres ny/utsatt eksamen i juni-august.

 

Avslutningsseremoni

Avslutningsseremoni for studenter i 3. studieår arrangeres i Oslo rådhus tirsdag 11. juni 2019.

 

 

Studieåret 2017-2018

 

Timeplaner

Timeplanene for våren publiseres 20.11. Timeplanene for høsten publiseres 06.06.

 

Undervisningsslutt

Sjekk din timeplan. Undervisningsslutt senest uke 25.  OBS! Det kan være satt opp eksamener etter den uken.

 

Avslutningsseremoni

Avslutningsseremoni for studenter i 3. studieår arrangeres i Oslo rådhus 11. juni kl. 10.