Droppe til innhold

Sykefravær ved eksamen - LUI

Du må levere legeerklæring.

Husk at det viktig å levere legeerklæring (PDF) dersom du har vært syk.

Skjemaet under fylles ut og må leveres/sendes sammen med gyldig legeerklæring. Legeerklæring må være utstedt av lege. Erklæring fra andre behandlere er ikke gyldig i denne sammenhengen. Legeerklæringen må være i original (ikke kopi) og påført legens underskrift og stempel.

Ny og utsatt eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) § 5-7.