Droppe til innhold

Studiestartprogram - Tegnspråk årsstudium/Bachelorutdanning i tegnspråk og tolking

Tirsdag 15.august:

Tid

Program

Sted

 

Kl.11.30

Velkommen til Tegnspråk årsstudium/Bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking

 

Presentasjon av studiet og lærere

v/seksjonsleder Kristian Skedsmo

 

Velkomsthilsen fra instituttleder Gunn Bjørnsen

 

Opprop

 

Presentasjon av emner

v/ Ingvild Larsen Skjong og Arnfinn Muruvik Vonen

 

 

Pilestredet 52, rom B317

Kl.13.00-13.45

Gruppearbeid

Presentasjon, forventninger til studiet.

 

Fadderne informerer

 

Pilestredet 52, rom B317

Kl.13.45-14.30

Lunsjpause med gruppene

 

 

Kl.14.30

Oppmøte, gå sammen til St.Hanshaugen

 

Pilestredet 52

Kl.15-16

Velkomstseremoni på St. Hanshaugen

 

 

 

Fadderprogram

 

 

 

Onsdag 16.august:

 

Tid

Program

Sted

 

 

Kl.08.30 – 11.00

Velkommen til teoridelen av tegnspråk

Presentasjon av emner og arbeidsmåter

v/Arnfinn Muruvik Vonen

 

Kollokviegrupper

 

 

 

Falbes gate 5, rom FG039

 

Kl.11.00 – 11.15

Nyttig informasjon for nye studenter

v/studieadministrasjonen

 

Falbes gate 5, rom FG039

Kl.11.15

Fadderprogram

Fadderne møter studentene

 

Falbes gate 5, rom FG039

 

 

 

Torsdag 17.august

 

Tid

Program

Sted

 

 

Kl.10.00-12.45

Velkommen til praktisk tegnspråk

Presentasjon av emner og arbeidsmåter

v/ Margareth Hartvedt og Ingvild Larsen Skjong

 

 

Kollokviegrupper

 

 

Studentbesøk

Student i 2.klasse på tegnspråk og tolking deler erfaringer fra sitt første år

 

Pilestredet Park 35, rom U1007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl.12.45

Fadderprogram

Fadderne møter studentene

 

Pilestredet Park 35, rom U1007

 

Fredag 18.august

 

Tid

Program

Sted

 

Kl.10.00-12.45

 

 

 

 

Visuell kommunikasjon

v/Margareth Hartvedt og Ingvild Larsen Skjong

Pilestredet 52, rom A357B og A357A

 

Kl.12.45

Fadderprogram

Fadderne møter studentene

 

Pilestredet 52, rom A357B og A357A

   Kl. 11.00-15.00                Foreningsdagen!