Droppe til innhold

Studiestartprogram 2018: Master i styring og ledelse

Velkommen til studiestart ved Masterutdanningen i styring og ledelse 2018

Første studiedag er onsdag 22. august 
Dette er en del av f
ørste samling for emnet Styring- former og reformer, som er 22. - 24. august.

2. samling i emnet er 20.- 21. september 

3. samling i emnet er 18. - 19. oktober

Eksamen: Innlevering av semesteroppgave i første halvdel av november

 

Endelig program er forventet i juni. 

Ta kontakt