Droppe til innhold

Studiestartprogram 2017: Årsstudium i organisasjon og ledelse

15. august fra kl 11.30, rom Pi 649
11.30 Registrering ved personlig oppmøte
11.45 Taler og hilsninger til studentene
12.15 Lunsj for studentene, fadderne og kullkoordinator.
13.15 Fadderne gir omvisning i Pilestredet 35 og følger studentene til den offisielle åpningen
15.00 Offisiell og felles åpning av studieåret ved Høgskolen i Oslo og Akershus på St. Hans-haugen.
 
16. august klokken 12.30 -14.15, rom Pi 556
12.30 -  13.15 Informasjon om valgfagene høsten 2017 ved faglærere
13.15 - 13.35 Informasjon om emnene som kan velges våren 2018: Ledelse, organisasjon og kommunikasjon, Arbeidsrett med utredning, Strategi- organisasjonsendring og endringsledelse.
Pause
13.45 - 13.55 Kort om det å skrive prosjektoppgave/ bacheloroppgave  ved Dag Flater Hwang.
13.55 - 14.10 Valg av tillitsvalgte for studieåret 2017-2018.
14.10 - 14.30 Viktig å vite som student, ved seniorrådgiver Lene Skinstad.
14.30 - 15.00 Presentasjon av forskningsprosjekt/studentundersøkelse, ved førsteamanuensis Christina Nerstad

Ta kontakt