Droppe til innhold

Studiestartprogram 2017: Årsstudium i økonomi og ledelse -hel/deltid

Tirsdag 15. august kl. 12.00–15.00 i P35–Pi551: Obligatorisk oppmøteregistrering, velkomst og fadderprogram
12.00–13.00: Velkomst og obligatorisk oppmøteregistrering.
Presentasjon av faglærere. Faglig og generell studieadministrativ informasjon.
13:00–15.00: Fadderprogram
15.00–15.50: Felles velkomstseremoni for nye studenter på St. Hanshaugen
15.50–16.30: Konsert på St. Hanshaugen

Ta kontakt