Droppe til innhold

Studiestartprogram - Lærerutdanning for tospråklige lærere

Onsdag 30. august. Pilestredet 52, rom B317

10.00-10.10    Velkommen til Høgskolen i Oslo og Akershus og institutt for grunnskole- og

faglærerutdanning (GFU) v/Studieleder Solfrid Tandberg Øhrn

10.10-10.20    Informasjon fra Studenttorget og opprop v/ Martin Schneegans,

10.20-10.30    Kunstnerisk innslag med Simon Svalheim

10.30-11.00    Presentasjon av lærerne i profesjonsfag og andre studiefag,        

11.00-11.30    Pause. Utstedelse av studentkort mulig i Pilestredet 35, rom PI238

11.30-14.15    Oppdeling etter fag:

                             Samfunnsfag Pilestredet 46, KK-senteret,

                             Matematikk  Falbes gate 5, rom FG121

Oppstart profesjonsfag Pilestredet 52, rom B317

15.15–15.30    Læringssenteret v/Hege Skahjem

                              Studieverkstedet v/Ingunn Nilsen