Droppe til innhold

Studiestartprogram 2017 - Barnehagelærer heltid

Noen endringer kan forekomme.

Tirsdag 15. august

11.15-12.00:  Registrering av studenter
Sted: Falbes gate 5 (kjelleren)

12.00-12.15 : Klassene møter fadder og går til klasserom
Sted : Falbes gate 5

12.15-14.30: Forventingsavklaring og bli kjent med klassen
Sted: Klasserom

14.30-15.00: Faddere tar med studentene til St. Hanshaugparken

15.00-16.00: Velkommen til Høgskolen i Oslo og Akershus
Sted: St. Hanshaugparken

Kl. 16.00: Sosiale aktiviteter

Onsdag 16. august

Sted: Storsalen (Staffeldtsgate 4)

10.00-11.00:

  • Velkommen til HiOA v/ dekan Knut Patrick Hanevik
  • Survival kit for HiOA
    • Informasjon om studiet v/studieledere Unn Christin Håvie og Hege Løberg
    • Informasjon fra studieadministrasjonen

11.00 – 11.15 : Pause

11.15-12.00: Å være barnehagelærer - en introduksjon til yrket, v/høgskolelektor Hanne Berit Myrvold

12.00-12.45: Pause

13.00-15.00: Introduksjon av emnene med faglærere

Torsdag 17. august

A- og B-klassen:

10.30-12.15: Kurs i Fronter
Sted: P52-B323, P52-F323, P52-B319 og P52-F321

12.45-14.30: Undervisning i Kunst, kultur og kreativitet
Sted: P50-N012 og P50-N013

C-klassen

10.30-12.15: Undervisning i Kunst, kultur og kreativitet
Sted: P50-N013

12.45-14.30 : Kurs i Fronter
Sted: P52-B319 og P52-F321

Fredag 18. august

D-klassen:

08.30-12.15: Undervisning i Natur, helse og bevegelse
Sted: P52-E513

12.45-14.30: Kurs i Fronter
Sted: P52-B319 og P52-F321

E- og F-klassen:

10.30-12.15: Kurs i Fronter
Sted: P52-B323, P52-F323, P52-B319 og P52-F321

12.45-16.15: Undervisning i Natur, helse og bevegelse
Sted: P52-D112

Hente adgangskort på Kortsenteret (Pilestredet 35, rom PI238)

A-klassen: tirsdag 22. august kl. 12.30 – 13.15
B-klassen: tirsdag 22. august kl. 13.30 – 14.15
C-klassen: fredag 25. august kl. 12.30 – 13.15
D-klassen: mandag 21. august kl. 12.30 – 13.15
E-klassen: mandag 21. august kl. 14.30 – 15.15
F-klassen: onsdag 23. august kl. 13.30 – 14.15