Droppe til innhold

Studiestartprogram - Barnehagelærer, deltid

Tirsdag 15. august

11.15-12.00:  Registrering av studenter
Sted: Falbes gate 5 (kjelleren)

12.00-12.15 : Klassene møter fadder og går til klasserom
Sted : Falbes gate 5

12.15-14.30: Forventingsavklaring og bli kjent med klassen
Sted:
H-klassen: Stensberggata 26, rom X007
I-klassen: Pilestredet 42, rom Q1050

14.30-15.00: Faddere tar med studentene til St. Hanshaugparken

15.00-16.00: Velkommen til Høgskolen i Oslo og Akershus
Sted: St. Hanshaugparken

Kl. 16.00: Sosiale aktiviteter

Onsdag 16. august

Sted: Storsalen (Staffeldtsgate 4)

10.00-11.00:

  • Velkommen til HiOA v/ dekan Knut Patrick Hanevik
  • Survival kit for HiOA
    • Informasjon om studiet v/studieledere Unn Christin Håvie og Hege Løberg
    • Informasjon fra studieadministrasjonen

11.00 – 11.15 : Pause

11.15-12.00: Å være barnehagelærer - en introduksjon til yrket, v/høgskolelektor Hanne Berit Myrvold

12.00-13.00: Pause

1300-14.45: Kurs i Fronter

Sted:
H-klassen: Pilestredet 52 rom B319 og B321
I-klassen: Pilestredet 52 rom B323 F323