Droppe til innhold

Studieåret

Studieåret ved HiOA er delt i to semester: høst og vår

Start- og sluttidspunkt på studier

Merk at hvert studieprogram har sine egne nøyaktige start- og sluttdatoer hvert semester. Hvis du er nye studen, søk opp ditt studieprogram fra forsiden av student.hioa.no for å finne ut når og hvor du skal møte opp.

Generell semesterlengde

Høstsemesteret

Høstsemesteret varer fra midten av august til rundt midten av desember

Sommersemesteret

Sommersemesteret varer fra begynnelsen av januar til rundt midten av juni. 

Datoer for semesterstart- og slutt

 

Vår 2018

3. januar - 22. juni

Høst 2018

14. august - 21. desember

 

Timeplanen

Timeplanen blir publisert rundt 20.november for vårsemesteret og rundt 10. juni for høstsemesteret.

Du finner din timeplan på din innloggede side på student.hioa.no etter at du har semesterregistrert deg. Før du har semesterregistrert deg må du søke opp ditt studium fra forsiden av student.hioa.no og finne din kullklasse i timeplanen.