Droppe til innhold

Ofte stilte spørsmål om e-post

E-postadressen min er oppført med feil navn, hva gjør jeg?

Dersom det er skrivefeil i navnet ditt, må du kontakte infosenteret ved ditt fakultet med dokumentasjon om endring av personlige opplysninger. De retter så opp navnet ditt i det sentrale registeret for studenter.

Dagen etter vil korrekt navn vises i blant annet e-postadressen.

Hvorfor ser jeg ikke min e-post i Fronter?

Etter innføring av Office 365 og tilgang til e-post i Outlook.om/hioa.no for studenter, er e-post-visningen i Fronter fjernet.

Oppsett av e-post med IMAP-innstillinger

Du kan også sette opp Thunderbird e-postklient med IMAP for å få tilgang til å lagre og videresende e-post fra din student-e-postkonto.

Kan jeg få tilgang til eldre e-post i Outlook i Office 365?

I Outlook i Office 365 har du ikke tilgang til e-post tilsendt før 24. juni 2015 kl. 09.59.

Det nye e-postsystemet i Office 365 er tatt i bruk fra og med 24. juni 2015 kl. 10, og inneholder dermed kun ny e-post.

Kan jeg lagre eller videresende eldre e-poster?

Nei, det er ikke mulighet å lagre eller videresende e-poster.

Du kan derimot sette opp Thunderbird e-postklient med IMAP-innstillinger for å få tilgang til å lagre og videresende e-post fra din student-e-postkonto. Da vil du også få tilgang til e-poster før 24. juni 2015.

Kan jeg videresende e-post til min private e-postadresse?

Nei, du kan ikke videresende e-post. HiOA støtter ikke automatisk videresending av e-post til annen konto.

Videresending har tidligere medført tap av viktig informasjon når mottaksadressen registreres feil, det er tekniske problemer hos mottaker og så videre.

Du kan derimot motta student-e-post ved å sette opp e-post med IMAP-innstillinger på en e-postklient, eks. Thunderbird. På Thunderbird kan du videresende e-post til privat konto.

Kan jeg åpne et vedlegg i e-posten og redigere i det, og deretter sende vedlegget videre på e-post?

Nei. Du må alltid lagre et vedlegg du får på e-post.

Velg «Lagre som» og lagre vedlegget i eget hjemmeområde før du begynner å redigere i dokumentet, ellers vil du miste det dersom du kun åpner det direkte fra e-posten og fortsetter å redigerer i det. Dokumentet er da ikke lagret noe sted, dersom du kun åpner det direkte fra e-posten.

Tips: Lagre dokumentet på et logisk sted i ditt hjemmeområde (H:). Husk hvor du lagrer det. Gi vedlegget et navn og eventuelt dato, for eksempel: «navn-paa-vedlegg-12-12-2012».

Hvordan videresende et redigert dokument som vedlegg: Du laster opp den redigerte versjonen av vedlegget fra der du lagret det, og sender det videre til mottaker(e). Send gjerne en blindkopi (bcc) til deg selv slik at du ser meldingen og at vedlegget kom med.

Hvor store vedlegg kan jeg sende fra min e-post?

Utgående e-post «mail-out.hioa.no» tar for tiden imot e-post opp til 200MB – i praksis er det da mottaker som stopper e-postene.

Webmail har maks. 10MB.

Store vedlegg kan godt deles via Dropbox eller andre delingstjenester.

Hva skjer med e-posten min under studiene når jeg slutter?

E-postkonto, Fronter-konto, andre kontoer, filtilgang og adgangskort blir sperret 90 dager etter at studiene dine er registrert som avsluttet av studieavdelingen. For de fleste bachelorstudenter vil datoen for sperring dermed være rundt 1. september.

Du kan derimot velge å videreføre et Office 365-abonnement som privatperson etter endt studium.

Hvor finner jeg e-postlister til min klasse/mitt kull?

E-postlister til din klasse eller kull finner du i søkekatalogen (bitadmin.hioa.no).

Har høgskolen retningslinjer for bruk av e-post og e-postlister?

Ja. Les om bruk av e-post i Sikkerhetsinstruksen ved HiOA.

Du skal ikke bruke din e-postkonto eller e-postlister til annet enn studieformål . Det er ikke tillatt å sende salgsfremmende e-post eller annen e-postmarkedsføring via din studentkonto til e-postlister ved høgskolen.

Kontakt IT-brukerstøtte

Oppsett av trådløst nett, e-post og utskrift

E-post :
Sted/Adresse :
Læringssenteret i P32, P35 eller P48
Url :
Se åpningstider

Feil ved utskrift eller refusjon av kvote, kontakt BIT

E-post :
Url :
Meld inn sak til BIT

Tom for toner eller papir på skriver?

Url :
Kontakt resepsjon eller Læringssenter

Hjelp med Fronter?

Url :
Kontakt Fronter-hjelp på ditt fakultet

Glemt passord?

Url :
Bestill nytt passord

Kontakt BIT ved andre IT-problemer

Telefon :
67 23 55 55
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet: SG29, inngang Falbesgate 1. Kjeller: 2. etasje, rett over resepsjonen.
Tidspunkt/Åpningstid :
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08-15.45 (fredag til 15.00). Besøkstid: Mandag-fredag kl. 09-15
Url :
Meld inn sak til BIT

IKT-driftsmeldinger

Url :
Se alle IKT-driftsmeldinger

Gi din tilbakemelding!

Url :
Hvor fornøyd er du med tjenestene BIT leverer? Svar her!