Droppe til innhold

Slette Eduroam-profil

Om du har problemer med tilgang til trådløst nett Eduroam med Windows-PC eller Mac OS på OsloMet, kan du prøve å slette Eduroam-profilen på din enhet.

Innhold

Slette Eduroam-profil på Windows 10

På privat-PC med Windows 10-operativsystem kan du få problemer med å oppdatere ditt OsloMet-passord på Wi-Fi-tilkoblingen.

Løsning: Du må slette profil for eduroam (Wi-Fi) slik at OsloMet-passordet kan bli oppdatert.

Hvordan slette Eduroam-profil på Windows 10

1. Fra Startmenyen: Gå til Settings > Network & Internet

2. Velg: Wi-Fi på venstre side i panelet.

3. Klikk på ønsket nettverk: eks. Eduroam på høyre side i panelet.

4. Klikk på: Manage Wi-Fi settings nederst, se skjermbildet under.

Skjermbilde i Win10 for å velge Manage Wi-Fi Settings for å slette eduroam-profil.

5. Manage Wi-Fi-settings

 • Scroll ned og klikk på: eduroam
 • Klikk deretter på knappen: Forget

Skjermbilde i Win10 for å velge Forget under Manage known networks for å slette eduroam-profil.

6. Oppdatere passord

Du kan nå oppdatere ditt nye OsloMet-passord for Eduroam i WiFi-settings i Windows 10.

7. Koble deretter til Eduroam.

Slette Eduroam-profil på Mac OS

Hvis du har en eduroam-profil fra en annen utdanningsinstitusjon, kan du få problemer med å koble deg på Eduroam på OsloMet.

Løsning: Du må slette den andre Eduroam-profilen for å få logget på eduroam/trådløst nett på OsloMet.

Hvordan slette Eduroam-profil på Mac OS

1. Gå til System Preferences

 1. Gå til eplesymbolet øverst til venstre på maskinen.
 2. Velg: System Preferences...
 3. Velg: Profiles

Skjermbilde for System Preferences > Profiles.

Skjermbilde for System Preferences under Profiles.

2. Profiler

Slett eduroam-profilen:

 1. Klikk på/aktivér, eks. HiOA-eduroam, som vist på skjermbildet under.
 2. For å slette en profil: Klikk på minus-knappen [-] nederst i skjermbildet.

Skjermbilde under som viser hvilke profiler som er i Profiles, herunder HiOA-eduroam.

Skjermbilde for Profiler under Profiles.

 

3. Slette Eduroam-profilen

 1. Ved å trykke på minus-knappen [-], vist i skjermbildet over, får du spørsmål om du vil slette profilen, eks. HiOA-eduroam.
 2. Trykk Remove.
Skjermbilde for å slette en profil under Profiles.

4. Administrator-rettigheter

Du må legge inn administrator-brukernavn og passord for din maskin for å kunne bekrefte sletting av profilen.

 • Brukernavn: Ditt administrator-brukernavn for din maskin
 • Passord: Ditt passord for maskinen
Skjermbilde for admin-brukernavn og passord på din Mac.

5. Koble til trådløst nett Eduroam med Mac OS.

Kontakt IT-hjelp

Trenger du hjelp med utskrift?