Droppe til innhold

Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering skal sikre at personer innenfor enkelte yrker er skikket til den jobben de er utdannet til. Det betyr at de i tillegg til den faglige kunnskapen, også skal være personlig egnet til å utføre jobben.

Hva menes med skikkethet?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.

Når anses en student for ikke å være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarn, elever, pasienter, klienter og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, vil ikke bli ansett som skikket for yrket.

Hvorfor skikkethetsvurdering?

For å sikre at bare studenter som oppfyller rammeplanens krav får vitnemål.

Løpende skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurderingen av alle studenter ved lærerutdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger, foregår kontinuerlig gjennom hele studiet.

Særskilt skikkethetsvurdering

En slik vurdering foretas ved begrunnet tvil, på bakgrunn av en innkommet tvilsmelding. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

Hvem kan levere begrunnet tvilsmelding?

Alle kan levere tvilsmelding, både faglig personale som for eksempel øvingslærere og faglærere, samt medstudenter og administrativt personale. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og har således ikke krav på tilbakemelding. Tvilsmeldinger som er åpenbart ubegrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig.

Skjema

Les mer

Kontakt oss

Kari Kildahl

Telefon :
67 23 54 08
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 4. etasje
Tidspunkt/Åpningstid :
Mandag kl. 13.00-15.00