Droppe til innhold

Skikkethetsnemnda ved HiOA

Sittende skikkethetsnemnd er oppnevnt fra 1. september 2017 til 1. september 2020.

Medlemmer

 • Gro Jamtvedt, dekan Fakultet for helsefag
 • Kaare Magnus Nielsen, instituttleder, Institutt for naturvitenskaplige fag
 • Marit Johansen, høgskolelektor, Fakultet for Samfunnsfag
 • Rein Magnus Jensen, førstelektor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
 • Lise Melbye, spesialsykepleier, Oslo universitetssykehus
 • Petter Marberg, daglig leder (styrer), Bjerkealleen Kanvas barnehage
 • Sidsel Vatne, jurist , Politihøyskolen

Studentrepresentanter:

 • Marius Toresen, student OsloMet
 • Silje Økland, student OsloMet

Institusjonsansvarlig

Seniorrådgiver Kari Kildahl

Skikkethetsnemdas sammensetning

I henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal styret selv oppnevne en skikkethetsnemnd, jf. § 6.

Skikkethetsnemda består av:

 • En faglig leder for institutt eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon.
 • En faglig studieleder for lærerutdanningene eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon.
 • To representanter for praksisfeltet.
 • To faglærere.
 • To studentrepresentanter.
 • En ekstern representant med juridisk embetseksamen.

Medlemmene oppnevnes for tre år om gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år om gangen. Faglig leder for institutt, fakultet eller tilsvarende funksjon er nemndas leder.

Vararepresentanter oppnevnes ikke da det er relativt få saker og det er ønskelig at medlemmene selv er tilstede ved saksbehandlingen for å bygge opp kompetanse og erfaring.

Kontakt oss

Kari Kildahl

Telefon :
67 23 54 08
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 4. etasje
Tidspunkt/Åpningstid :
Mandag kl. 13.00-15.00