Droppe til innhold

Nyheter

Sensurvarsel på e-post

Sensurvarsel på e-post

Fra og med 15. mai vil OsloMet sende ut automatisk varsel når sensur er klar i Studentweb.

Fra og med 15. mai vil Oslomet sende ut varsel på e-post når sensur er klar i Studentweb.

Du må som vanlig logge inn i Studentweb for å se resultatet.

Når får jeg eksamenskarakteren?

  • Karakteren kunngjøres innen tre uker etter eksamen. Dersom fristen faller på helg eller helligdag utvides den til neste virkedag.
  • Karakteren på masteroppgaver kunngjøres seks uker etter innleveringsfristen. 

Karaktersystemet

Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, vurdering av oppgave eller annen vurdering ved høgskolen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vi bruker også en todelt skala med Bestått/Ikke bestått.

Lurer du på noe annet om eksamen?