Droppe til innhold

Nyheter

No kjem Canvas

No kjem Canvas

Frå og med januar skal rundt 25 prosent av studentane på HiOA bruka Canvas i staden for Fronter. Her får du svara på spørsmåla dine.

Skal eg ha Canvas frå januar? Viss ikkje, når skal eg få det?

Frå 1. januar tek desse studentane i bruk Canvas

 • Fakultet for teknologi, kunst og design(TKD): alle utdanningar
 • Fakultet for samfunnsvitenskap(SAM): alle utdanningar ved Institutt for sosialfag, Institutt for journalistikk og mediefag og Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(LUI): Barnehagelærar - arbeidsplassert, Tolking i offentlig sektor, utvalde etter- og vidareutdanningar og nokre oppdragsstudiar
 • Fakultet for helsefag(HF): Masterstudium i jordmorfag, helsesysterutdanning og utvalde etter- og vidareutdanningar.
 • HF/LUI/SAM: Interact 1100

Viss du går på eit anna studium skal du ha Canvas frå hausten 2018. Du kan allereie no ta ein titt på Canvas ved å logga deg på. Før utdanninga di tek i bruk Canvas er det avgrensa kva du kan gjera i Canvas.

Kva er skilnaden på Canvas og Fronter?

 • Canvas er ein moderne læringsplattform . Det er lett å bruka Canvas.
 • Canvas vil gje deg meir fleksibilitet i studiekvardagen fordi du har tilgjenge til undervisninga i  Canvas-appen.
 • Du kan bli varsla om aktivitetar som skjer i undervisninga samstundes som du sjølv kan styra kva slags informasjon du ynskjer å få varslingar om.
 • Du kan bruka Office365-produkt og OneDrive saman med Canvas.

Korleis loggar eg inn i Canvas?

 • Logg på HiOAs Canvas-side.  
 • Bruk ditt HiOA-brukarnamn (t.d. s123456) og passord.
 • Er du allereie innlogga i Feide, vert du sendt direkte til Canvas.
 • Ny student eller har du byrja å studera igjen ved HiOA? Aktiver brukarkontoen din fyrst. Hugs at det kan gå eit døgn før du kan logga deg inn i Canvas etter at du har aktivitert brukarkontoen din. 

Må eg vera semesterregistrert for å koma inn i Canvas?

Du må ha fullført semesterregistreringa di og du må ha oppretta brukarkonto for å ha tilgjenge til emna dine i Canvas.

Kor kan eg få hjelp med Canvas?

Er det noko du lurar på? Her finn du rettleiingar for Canvas.

 

Finst det ein app for Canvas?

Ja, det finst ein app for Canvas.

Kva skjer med Fronter? 

Fronter vil vera i bruk for mange studentar fram til august 2018 . 

Frå og med august 2018 skal studentar og tilsette ved alle utdanningar ved HiOA bruka Canvas.

Skal vi enno ha e-post og Min Side for studenter? 

Ja, du skal enno bruka din student-e-post og Min Side for studenter. Det er berre Fronter som vert erstatta med Canvas. 

 

Kva skal eg gjera med dokumenta eg har i Fronter?

Viss du ynskjer å ta vare på dokument, lastar du ned det som du ynskjer å behalde.

Du har enno tilgjenge til Fronter, men frå og med hausten 2018 skal HiOA ikkje lenger ha Fronter, og alle emne skal over i Canvas.