Droppe til innhold

Nyheter

Illustrasjon med

Svar på SHoT-undersøkelsen før 20. mars

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) sendes nå ut. Sett deg ned, ta en kopp te og fortell oss hvordan du egentlig har det som student. Helt ærlig.

I samarbeid med Folkehelseinstituttet, sender SiO nå ut en landsomfattende undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHoT-undersøkelsen). Tidligere undersøkelser viser blant annet at studenter sliter mer psykisk enn de som ikke er studenter. Gjennom å svare på undersøkelsen vil du kunne gi oss råd om hvordan vi bedre kan hjelpe deg gjennom studiene.  

 

Hvorfor skal jeg svare?  

Dine svar vil gjøre at OsloMet bedre kan finne ut hva du trenger i din studiehverdag. Vi kan gjøre veiledningstjenestene våre bedre og vi kan sørge for arrangementer og tilbud som gjør din studiehverdag enklere. Du bidrar også til viktig helseforskning for studenter som egen gruppe i befolkningen. 

 

Hva handler undersøkelsen om?  

Undersøkelsen kartlegger studenters helse og trivsel. Dette er noen av temaene i undersøkelsen:  

 • Forhold på studiestedet 
  Er du fornøyd med forholdene på ditt lærested, og i din studieby?  

 • Studieferdigheter  
  Hvordan vurderer du dine egne ferdigheter på studiet, og hva påvirker disse?  

 • Sosiale forhold  
  Har du fortrolige venner, har du det bra på OsloMet og deltok du i fadderordningen? 

 • Bolig  
  Hvordan bor du og er du fornøyd med der du bor?  

 • Økonomi 
  Hvordan går det med inntekt og utgifter? 

 • Fysisk helse  
  Mener du selv at du har god fysisk helse? Har du en skade, og bruker du medisiner?  

 • Psykisk helse og trivsel  
  Hvordan synes du det er å snakke foran forsamlinger, har du søkt hjelp for psykiske plager eller opplever du konsentrasjonsvansker?  

 • Rusmidler  
  Røyker du? Snuser du? Synes du det drikkes for mye i studiemiljøet?  

 

Hvor lang tid tar undersøkelsen?  

Undersøkelsen tar rundt 25 minutter å gjennomføre.  

 

Er undersøkelsen anonym?  

Du blir bedt om å skrive inn fødselsnummer for at vi skal vite at du er student. Forskere som skal analysere data får ikke tilgang til ditt navn, adresse eller fødselsnummer. Data om deg knyttes i stedet til et løpenummer som sorterer alle data om deg på riktig måte. Slik sikres det at dataene blir behandlet korrekt uten at noen trenger å se hvem de gjelder. Nøkkelen som knytter ditt fødselsnummer til løpenummeret vil bli kryptert og lagret adskilt fra øvrige data. Kun prosjektleder vil ha tilgang til denne nøkkelen.