Droppe til innhold

Nyheter

Tre fra studentparlamentet i tigerdrakt på velkomstseremonien

Vær med og bestem på OsloMet

Har du lyst til å være med å representere studentene på OsloMet når viktige beslutninger skal tas? Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet, og det skal velges til store og små verv.

Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet, og det skal velges til store og små verv. Om du er engasjert og ønsker å gi noe til studentmiljøet du er en del av, er du en perfekt kandidat for oss!

Det skal velges til:

 • Arbeidsutvalget
 • Universitetsstyret
 • Klagenemnda
 • Skikkethetsnemnda
 • Studentparlamentets kontrollkomite
 • Læringsmiljøutvalget
 • Utdanningsutvalget
 • Forsknings- og utviklingsutvalget
 • Studentparlamentets valgkomite
 • Kulturutvalget
 • Tilsettingsutvalgene

Du kan lese vervbeskrivelser til alle verven på studentparlamentets valgside
 

Valgkomiteen til Studentparlamentet vurderer og innstiller (anbefaler) kandidater til ulike verv. I prosessen inn mot valget er valgkomiteen tilgjengelig til å svare på spørsmål om verv og valgprosess. Vi gir kun ut informasjon som er aktuell for alle og støtter ikke opp under enkeltpersoner. Alle medlemmene i valgkomiteen har taushetsplikt og du kan komme til oss både om det gjelder ditt eget eller andres kandidatur. I ukene før valget vurderer valgkomiteen kandidater basert på kandidatskjema, intervju, caseoppgave, sofaprat og referanser.

Valgkomiteen kan nås på: vk.sphioa@gmail.com

 

Hvordan stiller jeg?

Gå inn på valgsiden til studentparlamentet og les hvordan du stiller til de ulike vervene og hvilke frister du må forholde deg til.