Droppe til innhold

Nyheter

Nye studentarealer i Pilestredet 35

Nye studentarealer i Pilestredet 35

Pilestredet 35 oppgraderes med nye og flotte studentarealer i 1. etasje.

OsloMet har besluttet å oppgradere 1. etasje i Pilestredet 35. Ombyggingen begynner før sommeren, og etasjen skal stå klar til studiestart i august.

Noe av det som kommer:

  • Flere studentarbeidsplasser
  • Generell oppgradering og nye møbler
  • Makerspace i første etasje
  • Studentaktivitetene på ”Kroa” fortsetter i nye lokaler
  • Ny lesesal med lange åpningstider
  • Fasaden mot Pilestredet skiftes ut
  • Forbedring av inneklima i kantineområdet


Makerspace og ”Kroa”

OsloMets makerspace «Makeriet» flytter ned til 1. etasje og blir tilgjengelig for studenter på tvers av hele OsloMet.

Ombyggingen innebærer at «Kroa» overlater plassen til Makeriet, men de viktige studentsosiale aktivitetene som har vært arrangert der videreføres. Disse vil nå fordeles på flere lokaler slik at det blir økt fleksibilitet og mulighet for parallelle aktiviteter.

– Det er en lang tradisjon for sterk studentinvolvering på OsloMet, og spesielt på fakultet for Teknologi, Kunst og Design (TKD). Studentforeningene gjør en stor jobb for å skape et godt sosialt miljø blant studentene, og det har vært en viktig forutsetning for dette prosjektet at studentaktivitetene videreføres på en god måte. Jeg er derfor glad for at fakultetene har funnet gode løsninger som sikrer dette, sier rektor Curt Rice.

Hva skjer nå?

Mer informasjon kommer! Fram mot sommeren vil du som studerer i Pilestredet 35 få mer informasjon om prosessen og hva som skal skje.

Lurer du på noe? Hvis du lurer på noe mer kan du ta kontakt med Avdeling for Eiendom.