Droppe til innhold

Nyheter

Veien mot Industri 4.0

Industri 4.0-laboratoriet på OsloMet brukes til å finne løsninger i DigiFab-prosjektet. Her er elektronikkingeniørstudenter i laboratoriet med roboter og droner.

Veien mot Industri 4.0

I Noreg sliter små og mellomstore industribedrifter med automatisering og digitalisering, mens Danmark ligger i front. Forskere og studenter på MEK tek tak i dette i DigiFab-prosjektet.

I DigiFab-prosjektet analyseres dagens situasjon for å gi et digitalt bilde av produksjonen i små og mellomstore bedrifter, det skal så lages et effektivt veikart fram mot Industri 4.0, også kalt «den smarte fabrikken».

Les mer på hioa.no: Veien mot Industri 4.0