Droppe til innhold

Nyheter

Her er finalistene til Årets student

Gitte Marie Heggheim, masterkandidat i økonomi og administrasjon ble årets student på Høgskolen i Oslo og Akershus i fjor. Hvem vinner årets pris?

Her er finalistene til Årets student

Både studenter og ansatte har nominert studentene de mener har gjort en ekstra god innsats for studie- og læringsmiljøet ved OsloMet. En av disse tre finalistene får prisen, som deles ut på Tillitsvalgtkonferansen tirsdag 25. september.

Formålet med prisen for Årets student er å gi en påskjønnelse som stimulerer til videre innsats for kvalitet i studier og læringsmiljø, og som gir inspirasjon til prismottakeren og dens miljø ved universitetet. Prisen deles ut til en student som har utmerket seg med sin innsats for studie- og læringsmiljøet, og som er et forbilde for andre studenter.

Prisen skal gis til en student som har utmerket seg særlig gjennom aktiviteter og innsats som har:

  • gitt betydelig positivt og vedvarende bidrag til studie- og læringsmiljøet
  • vært med å styrke sitt f agmiljø, OsloMet og OsloMet-studienes omdømme nasjonalt og/eller internasjonalt
  • bidratt til at OsloMet oppnår sin strategi (https://tilsatt.hioa.no/strategi2024), og/eller bidratt til å fremme OsloMets verdier – mangfold, læring og nyskapning
  • vært et faglig forbilde gjennom sin innsats og gode resultater i egne studier

Les mer om statutter og tildelingskriterier her

Etter at fristen gikk ut var det kommet inn 16 nominerte. Blant disse har juryen valgt tre finalister. Prisen deles ut på Tillitsvalgtkonferansen 25. september, og består av et diplom og et studiestipend på 5000,-.

Her er de tre finalistene:

Emma Van de Wettering (Master i International Social Welfare and Health Policy)

Emma, som er internasjonal masterstudent fra Nederland, er nominert spesielt for sitt engasjement for å gjøre OsloMet mer inkluderende for internasjonale studenter. Hun har tatt opp saker som påvirker de internasjonale studentene på en konstruktiv måte og foreslått flere mulige og gode løsninger, for blant annet bedre informasjonsflyt, klarere prosedyrer og praktiske løsninger både for studenter og ansatte. Emma har vært helt sentral i det internasjonale fadderstyret ved OsloMet, hvor hun har jobbet for å gjøre fadderuken mer inkluderende, oversiktlig og strukturert for de internasjonale studentene. Samtidig har hun fullført studiene på normert tid.

Sunniva Myhrene Bråten (Grunnskolelærerutdanningen)

er nominert for sitt store engasjement for studenter og læringsmiljø ved OsloMet. Hun har vært aktiv i en rekke studentforeninger, som Barn oss imellom, Kunnskapsløfterne og Pedagogstudentene, og har hatt verv som tillitsvalgt og senere som leder i Studentparlamentet, leder av studentenes fakultetsråd og studentrepresentant i universitetsstyret. Nominasjonene fremhever at Sunniva har bidratt til å skape sosiale arenaer for førsteårsstudenter, i ulike studentforeninger og i studentpolitikken. Hun har vist stort engasjement for mangfold både i studentorganisasjonene og for at mangfoldet i studentmassen skal få sine behov oppfylt. Med gjennomgående gode resultater på eget studie har Sunniva vist at man kan oppnå dette samtidig som man er svært aktiv i ulike verv og studentforeninger ved OsloMet.

Alexander Dahlin (Bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon)

Alexander er nominert for å ha bidratt sterkt til studie- og læringsmiljøet og til nyskaping ved OsloMet, ikke minst ved å starte opp og lede Mentorinitiativet. Mentorinitiativet er en studentforening ved Handelshøyskolen OsloMet som knytter studenter sammen med mål om bedre kunnskap, motivasjon og læring både hos den som får og den som er mentor. Dahlin blir trukket frem som et faglig forbilde i flere sammenhenger og særlig gjennom sitt engasjement og verv som sosialt ansvarlig i Næringslivsutvalget, og som vara-tillitsvalgt i klassen. I tillegg har han holdt flere foredrag for medstudentene om studieteknikk og gjør det selv godt på studiet, med gode karakterer og beundringsverdig studieteknikk og disiplin.

Juryen har bestått av prorektor Nina Waaler (juryleder), Steinar Olberg (stedfortreder for prorektor Morten Irgens), styrerepresentantene Ingvild Straume og Ingrid Ruud Knudsen, Jeanett Andersen, læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet og Ingvild Garmo Nilsson og Henrik Hung Haram fra Velferdstingets Kulturstyre.