Droppe til innhold

Studenttorg, Servicetorg og infosentre

Studenttorget finner du i Pilestredet 52 og Servicetorget på Kjeller. Infosentrene finner du på fakultetene (se oversikt nedenfor).

Studenttorget i Pilesetredet 52 og Servicetorget på Kjeller

Her kan du blant annet få hjelp til følgende:

 • Generell studieveiledning
 • Informasjon om søknad og opptak
 • Veiledning og hjelp til studenter

Snarveier

Studentkort

Digitalt studentbevis

Tilleggstjenester ved Servicetorget Kjeller

Servicetorget Kjeller tilbyr samme tjenester som i Pilestredet. I tillegg kan du

 • bestille generell bekreftelse på studentstatus
 • levere politiattest
 • levere eksamen

Eksamen

Generelt om eksamen.

Infosentre på fakultet

Infosentrene gir veiledning om

 • studietilbudet på fakultetene
 • gjennomføring av studiet
 • bekreftelser og karakterutskrift
 • innlevering av politiattest
 • eksamen og praksis
 • utsatt studiestart, deltid, eller permisjon
 • godkjenning av tidligere utdanning
 • tilrettelegging av studiene
 • delstudier i utlandet

Søknad og opptak

Servicetorget hjelper deg med informasjon om opptakskrav og hvordan du går fram for å søke på studier ved HiOA.

Finn frem

Studenttorget i Pilestredet

Studenttorget i Pilestredet 52 holder sommerstengt f.o.m mandag 2. juli t.o.m fredag 3. august. Første åpningsdag til høsten er 6. august.

Studenttorget Pilestredet

Studenttorget Pilestredet

Telefon :
67237778
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 52
Tidspunkt/Åpningstid :
Mandag - fredag 09.00-15.00

Servicetorget Kjeller

Servicetorget Kjeller

Servicetorget Kjeller

Telefon :
67 23 84 85 /67 23 84 83
E-post :
Sted/Adresse :
Kunnskapsveien 55
Tidspunkt/Åpningstid :
08.00-15.00
Juli 2018:
Hele juli er det stengt for studenter på Kjeller. Men husk at alle OsloMet-studenter også er velkomne i Pilestredet gjennom sommeren. Spesielt i Pilestredet 32, 35 og 48 er det et godt tilbud med biblioteker og lesesaler. Husk adgangskort og kode.

Kontakt Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Kontakt Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Kontaktskjema for studenter

Url :
Fyll ut kontaktskjema

Praksis

E-post :

Delstudier i utlandet eller praksis i utlandet

E-post :

LUI-infosenter

Telefon :
67 23 77 77
Sted/Adresse :
Pilestredet 42
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet mandag til fredag kl. 10.00 -14.00. Treffetid på telefon følger åpningstiden.
Sommer 2018:
Infosenteret er stengt mellom 2. juli og 12. august. Vi kan heller ikke nås på telefon i dette tidsrommet.

Servicetorget Kjeller

Telefon :
67 23 84 85 / 67 23 84 83
E-post :
Sted/Adresse :
Kunnskapsveien 55
Tidspunkt/Åpningstid :
Kl.08.00-15.00
Åpningstider i sommer:
Hele juli er det stengt for studenter på Kjeller. Men husk at alle OsloMet-studenter også er velkomne i Pilestredet gjennom sommeren.

Søknad om permisjon

Url :
Skjema

Søknad om fritak fra en av målformene i norsk

Url :
Skjema

Søknad om godskriving og forhåndsgodkjenning av fag

Url :
Skjema

Kontakt Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontaktskjema for studenter

Tidspunkt/Åpningstid :
8.00- 15.00
Url :
Opplysningene du fyller ut bidrar til å kanalisere henvendelsen raskere til rett person

SAM-infosenter

Telefon :
67 23 59 74
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 35 (inngang fra Holbergs plass)

Når du sender e-post: Husk å skrive i emnefeltet hvilken utdanning / studieprogram det gjelder. Oppgi i tillegg fullt navn og evt. studentnummer.

Kontakt Fakultet for teknologi, kunst og design

Fakultet for teknologi, kunst og design

TKD-studieinfosenter

Telefon :
67 23 59 73, 67 23 59 74
Sted/Adresse :
Pilestredet 35
Tidspunkt/Åpningstid :
08.00-15.45
Url :
Kontaktskjema for studenter - benyttes ved studierelaterte spørsmål

Om rom og romreservasjoner i TP

E-post :

Om timeplaner

E-post :

Servicetorget Pilestredet

Telefon :
22 45 30 00
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46
Tidspunkt/Åpningstid :
08.00 - 15.00

Servicetorg Kjeller

Telefon :
64 84 95 02 / 64 84 95 09
E-post :
Sted/Adresse :
Kunnskapsveien 55
Tidspunkt/Åpningstid :
Kl. 08.00-15.00

Sentralbord HiOA

Studenttorget i Pilestredet

Studenttorget i Pilestredet 52 holder sommerstengt f.o.m mandag 2. juli t.o.m fredag 3. august. Første åpningsdag til høsten er 6. august.

Servicetorget Kjeller

Servicetorget Kjeller

Telefon :
67 23 84 85 /67 23 84 83
E-post :
Sted/Adresse :
Kunnskapsveien 55
Tidspunkt/Åpningstid :
08.00-15.00
Juli 2018:
Hele juli er det stengt for studenter på Kjeller. Men husk at alle OsloMet-studenter også er velkomne i Pilestredet gjennom sommeren. Spesielt i Pilestredet 32, 35 og 48 er det et godt tilbud med biblioteker og lesesaler. Husk adgangskort og kode.