Droppe til innhold

Semesteravgift

Semesteravgiften består av SiO-avgift, kopiavgift, SAIH-tierne og en eventuell materiellavgift .

SiO-avgift

SiO-avgiften er på 600 kroner per semester og er med på å finansiere velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Du må ha betalt SiO-avgiften for å kunne ta eksamen.

Kopiavgift

Alle fulltidsstudenter må betale en kopiavgift på 220 kroner pr. semester.

Deltidsstudenter betaler 120 kroner pr. semester. 

Beløpet skal dekke en utskriftskvote på 20 kroner som den enkelte student får tildelt, samt dekke noen av OsloMet sine utgifter til Kopinor for bruk av opphavsrettslig beskytta materiale til studentene.

SAIH-tierne

SAIH-tierne er på 40 kr. per semester per våren 2017. SAIH-tierne er frivillig å betale, og hvis du ikke ønsker å betale dette trekker du fra 40 kr. på totalbeløpet på fakturaen din.

Les mer om hva SAIH tierne her.

Materiellavgift

Enkelte studier har en ekstra materiellavgift på grunn av et større forbruk av materialer. Nøyaktig beløp for materiellavgiften finnes på studiesiden til hvert enkelt studieprogram. Universitetet tar forbehold om endring av satsene.

Kopiavgiften og materiellpengene betales samtidig med semesteravgiften og er inkludert på betalingsopplysningene som hentes ut fra Studentweb.

Refusjon av semesteravgiften

Du kan søke om refusjon av semesteravgiften i noen tilfeller, blant annet hvis

  • du har betalt for mye i avgift
  • du likevel ikke skal studere eller ta eksamen ved OsloMet
  • du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad inneværende semester

Søk ved å fylle ut søknadsskjema for refusjon (.DOC) og send via post eller lever til infosenteret ved ditt fakultet.