Droppe til innhold

Samlinger 2018-19, Master i styring og ledelse

Med forbehold om endringer

 

 

Med forbehold om endringer
 

Åpning og opptak av nye studenter 

Onsdag 22. august 2018 (Inger Marie Stigen)

 

Fellessamling for hele masterstudiet

Torsdag og fredag 20. - 21. sept. 2018

 

Fagkonferansen i styring og ledelse

Torsdag 18. oktober 2018 (Åge Johnsen)

 

Fellesemner (Høst 2018)

 

MSL4000 Styring – former og reformer

(Åge Johnsen)

1.  samling 22. - 24. aug. 2018 (ons., tors. og fre.) 

2.  samling 20. - 21. sept. 2018 (tors. og fre.) (seminar på hotell utenbys) 

3.  samling 18. - 19. okt. 2018 (tors. og fre.)
 

Eksamen:

Innlevering av semesteroppgave nov.

Konteeksamen: innlevering i februar

 

MSL4200 Forskningsmetoder og vitenskapsteori 

(Per Arne Tufte/Pål Veiden/Elin Berg)

1. samling 30. – 31. aug. 2018 (tors. og fre.)

2. samling 20. - 21. sept. 2018 (tors. og fre.)

(seminar på hotell utenbys) 

3. samling 11. - 12. okt. 2018 (tors. og fre.)

4. samling 1. - 2. nov. 2018 (tors. og fre.)

 

Eksamen:
Skoleeksamen rundt uke 47 
Konteeksamen i februar

 

MSL5900 Masteroppgave veiledningsseminarer (Åge Johnsen)

1. samling 15. juni 2018 (fredag) 

2. samling 20.- 21. sept. 2018 (tors. og fre.)

(seminar på hotell utenbys)
3. samling  26. november 2018 (ma.)

4. samling   5. april 2019 («prøvemuntlig»)

Innlevering av masteroppgave 10. mai 2019, muntlig eksamen rundt uke 25

                                                   

For de som leverer oppgaven høsten 2018 er «prøvemuntlig» 5. november (man.) og innlevering av masteroppgaven: 3. des.
muntlig eksamen er rundt uke 3 i 2019.

 

Fellesemner (Vår 2019)

 

MSL4100 Organisasjon, lederskap og endring i offentlig virksomhet

(Inger Marie Stigen)
1. samling 28.-29. mars 2019 (tors. og fre.)  

2.  samling 25.- 26. april 2019 (tors. og fre.)

3.  samling 23.- 24. mai 2019 (tors. og fre.)

Eksamen: Innlevering av semesteroppgave juni

 

Valgemner (Høst 2018)

OASV4000 Performance management in the public sector

(Åge Johnsen)

1. samling 27.-28. august (man. og tirs.)

2. samling 10.-11. september (man. og tirs.)

3. samling 8.- 9. oktober (man. og tirs.)

4. samling 12.-13. november (man. og tirs.)

Eksamen i desember

 

Valgemner (Vinter 2018-19)

MSLV4500 Ledelse i praksis (Ivan Spehar)

1.  samling 6.- 7. des. 2018 (tors. og fre.) 

2.  samling 7.- 8. jan. 2019 (man. og tirs.) 

3.  samling 7. - 8. feb. 2019 (tors. og fre.)

Skoleeksamen: rundt uke 9  

 

MSLV4700 Arbeidsrettslige perspektiver (Gerd Engelsrud)

1.  samling 13. - 14. des. 2018 (tors. og fre.) 

2.  samling 17.- 18. jan. 2019 (tors. og fre.) 

3.  samling 14. - 15. feb. 2019 (tors. og fre.) 

Eksamen: Innlevering av utredning mars, skoleeksamen mars

 

MSLV4400 Strategisk ledelse i offentlig sektor (Åge Johnsen)

1. samling 10.- 11. des. (man. og tirs.)

2. samling 14.-15. januar (man. og tirs.)

3. samling 11.- 12. februar (man.  og tirs..)

Eksamen: Skoleeksamen rundt uke 11 

 

Valgemner (Vår 2019)

 

MSLV4100 Kommunikasjon for ledere (Karoline Kopperud)

1. samling 18.-19. mars 2019 (man. og tirs.)

2. samling 8.- 9. april 2019 (man. og tirs.)

3. samling 6.- 7. mai 2019 (man. og tirs.)

4. samling 27.- 28. mai 2019 (man. og tirs.)

Eksamen: Hjemmeeksamen medio juni

 

MSLV4200 Samhandlingsledelse 

(Sissel Hovik)

1.samling 14. - 15. mars 2019 (tors. og fre.)

2.samling 11. - 12. april 2019 (tors. og fre.)

3.samling  9. og 10 mai 2019 (tors. og fre.)

Eksamen: Semesteroppgave primo juni

 MSLV4300 Økonomi-, budsjett- og resultatstyring

1.samling 1. - 2. april 2019 (man. og tirs.)

2. samling 29. - 30. april 2019 (man. og tirs.)

3. samling 20. - 21. mai 2019 (man. og tirs.)

Eksamen: Skoleeksamen rundt uke 23 

 

Tilbys ikke før Høsten 2019:

MSLV4800 Juridiske perspektiver på markedseksponering av offentlig virksomhet