Droppe til innhold

Regelverk

På denne siden finner du regelverk som gjelder deg og dine studier.

Innhold

  1. Relevante lover og forskrifter
  2. Eksamensrelatert regelverk
  3. Godskriving, fritak og faglig godkjenning
  4. Regelverk knyttet til studium
  5. Opptak og overflytting
  6. Studentforeninger
  7. Skikkethet, medisinsk testing og helsepersonell
  8. Instruks og retningslinjer for IT
  9. Etablering av studier, evaluering og kvalitetssystem

Relevante lover og forskrifter

Eksamensrelatert regelverk

Godskriving, fritak og faglig godkjenning

Regelverk knyttet til studium

Opptak og overflytting

Studentforeninger

Skikkethet, medisinsk testing og helsepersonell

Instruks og retningslinjer for bruk av IT-tjenester

Etablering av studier, evaluering og kvalitetssystem