Droppe til innhold

Praksis ved OsloMet

Når du er i praksis er du ute i yrkesfeltet og får opplæring i hvordan teorien brukes i det daglige arbeidet.

Det er store forskjeller på hvordan praksis struktureres og hvilke regler som gjelder for de ulike praksisperiodene. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ditt fakultet for å få nærmere informasjon om hvordan praksisperiodene er lagt opp på ditt studium.

Praksisregelverk på fakultetene