Droppe til innhold

Slik skaffer du politiattest

Finn ut hvordan du søker om politiattest og hvor og når du skal levere den.

Hvordan søker jeg om politiattest?

Politiet sender attesten til din digitale postkasse. Har du ikke åpnet din digitale postkasse ennå kan du enkelt og greit gjøre det her (Digipost.no).

Det er foreløpig ikke mulig å sende videre i Digipost, og du må ikke sende sensitive opplysninger per epost. Derfor må du ta utskrift og levere i papir.

Vi kommer til å foreta stikkprøver for å sjekke at utskriftene er korrekte. Dersom du blir trukket ut skal du vise oss original politiattest i din Digipost (på PC). Du vil da få nærmere beskjed. Stikkprøvene foretas før første praksisperiode.

 

Når må du levere politiattesten?

Dersom du ikke har aktuelle merknader på politiattesten, skal du levere attesten så snart som mulig i forbindelse med studiestart og i forkant av at du skal ut i praksis.

Dersom du vet at du har merknad på politiattesten, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved utdanningen med en gang du har fått tilbud om studieplass.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Vær oppmerksom på at det  kan ta inntil 6-7 uker å få en politiattest. Enkelte studieprogram har praksis allerede tidlig i første semester. Bestill derfor politiattesten i god tid.

Får du tilbud om studieplass og har aktuelle merknader på politiattesten, skal du levere den innen fristen for å takke ja til studieplassen. Eventuell avgjørelse om utestenging blir fattet av klagenemden ved HiOA.

 

Hvor skal du levere politiattesten?

  • Studiested Pilestredet: Politiattesten skal du levere til infosenteret ved ditt fakultet.
  • Studiested Kjeller: Politiattesten skal du levere til Servicetorget.
  • Vernepleierstudenter og læringspsykologistudenter som studerer på Kjeller, må levere sine politiattester på Servicetorget på Kjeller.
  • Vernepleierstudenter som studerer i Sandvika leverer sine politiattester til Kari Elisabeth Pedersen i resepsjonen i Sandvika.

Hva skjer om du ikke leverer politiattesten i tide?

Du kan ikke starte i praksisstudier/klinisk undervisning før politiattesten er levert. Leverer du ikke politiattesten tidsnok risikerer du forsinkelser i studiene dine. Om du ikke leverer politiattest i det hele tatt, blir du utestengt fra praksisstudier/klinisk undervisning. Da kan du ikke fullføre studiet.

Hvor lenge er politiattesten gyldig?

Politiattesten gjelder som hovedregel så lenge du er student ved studiet du er tatt opp til. Men dersom du ikke fullfører på normert tid vil det kreves at du skaffer deg en ny politiattest. Enkelte praksissteder krever fornyet attest, det vil si at den skal være nyere enn 3 måneder når du begynner i praksis på stedet.

Krav om politiattest er hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler.

Dersom man har merknad på politiattesten i henhold til bestemmelsene over, så vil saken bli behandlet av klagenemda ved det aktuelle lærestedet. De skal ta stilling til om studenten får mulighet til å gjennomføre studiet.

HF infosenter

HF-infosenter

Telefon :
67 23 59 75
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Kl. 08.00-15.00
Åpningstider sommer:
Resepsjonen er stengt fra 10 juli til 31.juli. Telefonen er betjent.
Url :
Kontaktskjema

LUI infosenter

LUI-infosenter

Telefon :
67 23 70 52
Sted/Adresse :
Pilestredet 42
Tidspunkt/Åpningstid :
Resepsjonen: mandag-fredag kl. 08.00-15.45. Studenttorget infosenter: mandag-fredag kl. 10.00- 14.00
Url :
Kontakt infosenter

SAM-infosenter

Servicetorget Kjeller

TKD-infosenter