Droppe til innhold

Semesterregistrering

Du må betale semesteravgiften og semesterregistrere deg hvert semester for å beholde studieretten din.
 • behandlingstid

  Frist i høstsemesteret: 1. september

 • behandlingstid

  Frist i vårsemesteret: 1. februar

 • informasjon

  Du semesterregistrerer deg på Studentweb

Viktig å huske på

 • Du mister studieretten dersom du ikke har betalt og semesterregistrert deg innen gjeldende frister.
 • Du må ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg for å få utbetalt lån fra Lånekassen.
 • Du får tilgang på din personlige timeplan med dine emner når du har semesterregistrert deg i Studentweb.
 • Du får tilgang til dine  emner for høsten i Canvas.
 • Det er egne frister for oppdrags- og betalingsstudier. Nærmere informasjon gis ved studiestart.
 

Semesterregistrering

 • Du semesterregistrerer deg på Studentweb.
 • Mer informasjon finner du i veiledning til Studentweb.
 • For de fleste studenter er bekreftelse av utdanningsplan en del av semesterregistreringen. Du bekrefter utdanningsplanen din på Studentweb.
 • Ved semesterregistreringen er det viktig at du kontrollerer at kontaktinformasjonen er korrekt.

Semesteravgift

Faktura for semesteravgift blir ikke sendt i posten.

Du må selv logge inn på Studentweb og hente ut betalingsinformasjon under menyvalget "Betaling". Les mer om hva semesteravgiften består av og søknad om refusjon av avgiften.