Droppe til innhold

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU er et rådgivende organ ved HiOA som bistår høgskoleledelsen om forhold som har med studentenes læringsmiljø å gjøre.

Målsetning

LMU har som mål å sette i gang og følge opp saker som angår dine fysiske og psykososiale forhold ved HiOA. LMU skal også delta i planleggingen av tiltak om læringsmiljøet og spørsmål som angår din sikkerhet og velferd.

LMU er et lovpålagt utvalg ved utdanningsinstitusjoner i Norge. For mer informasjon se Universitets- og høyskoleloven §4-3

Vi ønsker å høre fra deg dersom du opplever

 • At klasserom, auditorier, toaletter og andre oppholdsrom har vesentlige mangler eller feil (lyd, lys, luft, temperatur, renhold).
 • At tilgang på datautstyret er utilfredsstillende.
 • Å ikke få tilstrekkelig informasjon om forhold knyttet til studiet.
 • Sen saksbehandling eller dårlig studentservice.
 • At du har synspunkter på hvordan velferdstilbudene kan forbedres.
 • Andre forhold som påvirker din studiesituasjon negativt.

Studentrepresentanter

I perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

 • Julie Størholdt Iversen (SAM)
 • Martine Gjerde (SAM)
 • Mariam Butt (SAM)
 • Petter Magnus Jenssen (TKD)
 • Noah Thayalan (HF)
 • Eirik Borander (LUI)

Studenter som er varamedlemmer:

 • Anette Nøsted (TKD)
 • Bendik Kilander (SAM)
 • Karen-Marie Skjæveland (LUI)
 • Eyyubi Paltaci (TKD)
 • Anita Victoria Tønder Iversen (HF)
 • Marius Wiker Aasheim (TKD)

Utvalget består av like mange studenter som tilsatte. Ledervervet skifter fra år til år, mellom tilsatt og student.

I studieåret 2017/18 ledes utvalget av en student. Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering innehar sekretærfunksjonen i utvalget v/Kristin Straume Vivoll.

Tilsatte som er medlemmer

I perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019.

 • Knut Patrick Hanevik (LUI)
 • Pierre Wijnen (RI)
 • Anne Berit Gregersen (Læringssenteret)
 • Majken Solberg (TKD)
 • Anne Berit Walter (HF)
 • Ingrid Stensland (SK)

Personlige varamedlemmer for tilsatte:

 • Egil Trømborg (TKD)
 • Christian Trampe-Evert (RI)
 • Ingunn Nilsen (Studieverkstedet)
 • Torgrim Eggen (TKD)
 • Lise Kleppe (SAM)
 • Erik Stewart (SK)

Faste observatører i Læringsmiljøutvalget:

 • Kari Jussie Lønning (SiO)
 • HMS enheten (HiOA)
 • Beate Dessingthon (Studentlivkoordinator HiOA)
 • Ingunn Juliane Hjertaas (Tilretteleggingstjenesten HiOA)

Referater og årsrapporter

Referater og årsrapporter for Læringsmiljøutvalget

Handlingsplan

LMUs handlingsplan for perioden 2016-2018

 

Kontakt LMU

Lurer du på noe angående Læringsmiljøutvalget (LMU)?