Droppe til innhold

Kurs og veiledning - Læringssenter og bibliotek

Kurs og veiledningstilbud i studieteknikk, litteratursøk, EndNote, oppgaveskriving og mye mer. Alle er velkomne - også ansatte!

Finn kurs:
APA-stil
Akademisk skriving
EndNote
Informasjonssøk
Kildekritikk, kildebruk og referering
Studieteknikk
Word
Zotero
3D-printing

Veiledning:
Veiledningspunkt (ukentlig)
Andre veiledningstilbud

APA-stil

APA
Fredag 23. mars
Tid: 12:00-13:00
Sted: Kjeller, rom F203

APA
Onsdag 18. april
Tid: 10:00-11:30
Sted: Kjeller, rom F203

APA
Fredag 4. mai
Tid: 12:00-13:00
Sted: Kjeller, rom F203

APA
Fredag 18. mai
Tid: 12:00-13:00
Sted: Kjeller, rom F203

APA
Fredag 8. juni
Tid: 12:00-13:00
Sted: Kjeller, rom F203

Akademisk skriving

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Flere kurs kommer.

Skrivekurs for bachelor, 3. år. Om skriveprosess, problemstilling og struktur.

Skrive-workshop. Innledning: 45 min. om problemstilling.
Torsdag 22. mars
Tid: 13.00-16.00
Sted: Kjeller, Studieverkstedet i biblioteket.

EndNote

EndNote-verksted - for litt viderekomne
Torsdag 22. mars
Tid: 13.00-15.00
Sted: Pilestredet Park 35, rom U1-037

Grunnleggende EndNote
Onsdag 4. april
Tid: 13.00-15.00
Sted: P48, rom P372

Grunnleggende EndNote
Fredag 13. april
Tid: 12:00-13:30
Sted: Kjeller, rom F203

Grunnleggende EndNote
Tirsdag 17. april
Tid: 12.30-14.15
Sted: P48, rom P372

Grunnleggende EndNote
Mandag 23. april
Tid: 13.00-15.00
Sted: Pilestredet Park 35, rom U1-037

Grunnleggende EndNote
Onsdag 2. mai
Tid: 10:00-11:30
Sted: Kjeller, rom F203

Grunnleggende EndNote
Fredag 11. mai
Tid: 12:00-13:30
Sted: Kjeller, rom F203

Grunnleggende EndNote
Fredag 25. mai
Tid: 12:00-13:30
Sted: Kjeller, rom F203

Grunnleggende EndNote
Tirsdag 5. juni
Tid: 09.30-11.30
Sted: Pilestredet Park 35, rom U1-037

EndNote-verksted - for litt viderekomne
Fredag 15. juni
Tid: 12:00-13:30
Sted: Kjeller, rom F203

Informasjonssøk

Kurs i litteratursøk
Fredag 16. mars
Tid: 12:00-13:30
Sted: Kjeller, rom F203

Kurs i litteratursøk
Fredag 6. april
Tid: 12:00-13:30
Sted: Kjeller, rom F203

Kildekritikk, kildebruk og referering

Nye kurs kommer.

Studieteknikk

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Nye kurs kommer.

Word

Introkurs i Word
Fredag 16. mars
Tid: 10.30-12.15
Sted: P35, rom PI-343

Introkurs i Word
Onsdag 4. april
Tid: 10:00-11:30
Sted: Kjeller, rom F203

Introkurs i Word
Onsdag 11. april
Tid: 09.30-11.15
Sted: P35, rom PI-343

Introkurs i Word
Fredag 20. april
Tid: 12:00-13:30
Sted: Kjeller, rom F203

Introkurs i Word
Onsdag 16. mai
Tid: 10:00-11:30
Sted: Kjeller, rom F203

Introkurs i Word
Fredag 1. juni
Tid: 12:00-13:30
Sted: Kjeller, rom F203

Introkurs i Word
Onsdag 13. juni
Tid: 10:00-11:30
Sted: Kjeller, rom F203

Zotero

Zotero
Onsdag 21. mars
Tid: 10:00-11:30
Sted: Kjeller, rom F203

Zotero
Onsdag 29. mai
Tid: 10:00-11:30
Sted: Kjeller, rom F203

Zotero
Fredag 22. juni
Tid: 12:00-13:30
Sted: Kjeller, rom F203

3D-printing

Biblioteket P35 har to 3D-printere som kan brukes av HiOA-studenter og ansatte. Forutsetning for bruk er at du har deltatt på ett av HiOA Makerspace sine kurs i 3D-printing. Disse kursene annonseres fortløpende på deres Facebook-gruppe.

 

Veiledningspunkt

Studieverkstedet Kjeller
Tid: Onsdag og torsdag kl. 13.00–16.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@hioa.no

Studieverkstedet Pilestredet
Når: Tirsdag og torsdag kl. 14.00–17.00 og fredag kl. 12.00–15.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@hioa.no

Helsefagbiblioteket i P32
Når: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P35
Når: Mandag til torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, bl.a. Chicago-stil m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P48
Når: Tirsdag og onsdag kl. 11.00–13.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket Kjeller
Når: Tirsdag og torsdag kl. 11.00–13.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Annen veiledning

Tilpasset undervisning

IT-støtte