Droppe til innhold

Krav for å søke om utveksling

For å søke utveksling må du oppfylle kravene OsloMet stiller.

Tidspunkt

Du må ha bestått minimum ett studieår (60 studiepoeng) av studieprogrammet ditt  ved OsloMet. Noen bachelorprogram kan ha krav om flere antall semestre. 

 

Karakterer

Du må normalt ha et karaktergjennomsnitt på minimum C i emnene som inngår i graden din ved OsloMet. Noen av institusjonene OsloMet har avtale med har høyere karakterkrav.

 

Studieprogresjon

Ved avreise skal du normalt ha fullført og bestått nødvendige eksamener og praksis i henhold til programplanen for studiet ditt.

 

Språk

Du må dokumentere at du kan undervisningsspråket i landet du skal til. Les mer om språkkrav her

 

Hvordan vurderes søknaden din?

  • Det er fakultetet ditt som behandler søknaden din.
  • Du vurderes etter de formelle kravene og etter relevante kvalifikasjoner, motivasjon og erfaring.
  • Har du søkt om studieopphold og det blir konkurranse om plassene, er det karakterne som er utslagsgivende.
  • Har du søkt praksisopphold, vil det gjøres en helhetsvurdering basert på motivasjonsbrev, intervju og karakterer.

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!